Egypten

Quiz – Egypten

Efter du sett filmerna och gjort quizen:

Läroboken:

 • Kapitlet Högkulturer växte fram.
  • Läs s. 18 – 23
   • Jobba med uppgift 5 – 8 s. 23
  • Läs s. 22
   • Jobba med uppgift 1 – 2 s. 22
  • Gör uppgift 9 s. 23

Diskussionsuppgift:

 • Vilka likheter och skillnader fanns det mellan kulturerna i Egypten och Mesopotamien?

Begrepp att kunna: 

Farao

Hieroglyf

Mumie

Pyramid

Mål:

 • Känna till de olika flodkulturerna.
 • Känna till hur de olika flodkulturerna utvecklats.
 • Känna till viktiga ledare i de olika kulturerna.
 • Känna till när de olika kulturerna existerade och placera på en tidslinje.
 • Känna till något om livet i de olika flodkulturerna.
 • Känna till varför de försvann.
Download PDF