Flodkulturernas historiska gestalter

Kung Hammurabi

Hammurabi styrde troligen över Babylon mellan 1792 – 1750 fvt. Hammurabi lyckades lägga under sig hela Babylonien med hjälp av list och krigståg. Den främsta anledningen till att Hammurabi är känd för eftervärlden är att han fått ge namn åt världens äldsta bevarade lagsamling som finns ingraverade på en 2,25 meter hög stenpelare och omfattar 282 lagar.

 

Tutankhamun

Tutankhamun var en egyptisk farao och som efterträdde den Akhenaton, eventuellt kan han även varit dennes son. Tutankhamun regerade bara en kort period och dog ung, endast 19 år gammal och det är osäkert varför. Att vi idag känner till Tutankhamun är i första hand genom upptäckten av hans oplundrade grav 1922. Graven innehöll över 5000 föremål med allt från guld och smycken till mat och kläder och är en viktig källa till kunskap om faraonernas begravningar.

 

Hatshepsut

Egyptens härskare var så gott som alla män. Hatshepsut är dock ett av undantagen. Hon regerade mellan 1479 – 1457 fvt. Att Hatshepsut fick regera handlade förmodligen om att hon var enda barn till tidigare regent. Det var så ovanligt med kvinnliga faraoner att hon under sin tid som farao bar manliga redskap och kläder. Det har påståtts att hon var den första kvinnliga faraon.

2007 återfanns hennes mumie och då kunde man fastslå att hon troligen dog av en tandinfektion som lett till blodförgiftning.

 

Akhenaton

Farao mellan 1353 – 1335 fvt. Under Akhenatons styre gjordes stora förändringar i Egyptens religiösa liv. Akhenaton försökte förändra riket till en monoteistisk religion där solskivan Aton skulle dyrkas. Akhenaton byggde också en ny huvudstad som dock övergavs efter hans död. Detsamma gäller hans religiösa tankar.

 

Kung Assurbanipal

Assurbanipal var storkung över Assyrien åren 668 – 627 fvt. Han var den siste store härskaren över imperiet och bedrev precis som sina föregångare erövringskrig mot grannfolken och erövrade både grannlandet Elam och Egypten. Assurbanipal är framför allt känd för sitt stora intresse för litteratur vilket gjorde att han i huvudstaden Nineve byggde upp ett stort bibliotek. I detta bibliotek återfanns den mesopotamiska skapelseberättelsen och den första kända berättelsen om syndafloden.

 

Abraham

Den förste stamfadern för israels folk, som senare också räknas som stamfader för kristna och muslimer, utvandrade från staden Ur, enligt Bibeln, på guds begäran. Det är svårt att veta om Abraham verkligen existerat, men om han gjort det bör hans utvandring skett runt 1700 fvt.

 

Sargon den store

 

Kung över Akkad ungefär 2334 – 2279 fvt. Sargon bygde ett stort rike med staden Akkad, ungefär vid dagens Bagdad, i centrum. Riket sträckte sig från Persiska viken till Medelhavet och hans rike var det första riket med många olika folkslag och Sargon blev en förebild för många andra härskare i området.

 

Gilgamesh

En av de tidigaste sumeriska härskarna. Styrde över Uruk runt 2800 fvt. Han nämns i historiska källor efter sin död. Gilgamesh sägs byggt den första stadsmuren runt Uruk men är framför allt känd för Gilgamesh-eposet som räknas till världslitteraturens klassiker.

Download PDF