Start

Mikael Bruér; SO-lärare på Fagrabäckskolan i Växjö i arbetslag 9:2.
Jag är för närvarande mentor i klass 9D.

Denna sida är tänkt som både en lärresurs för eleverna, med information från lektioner och annat, och en sida för föräldrar att söka information om SO-ämnet och min undervisning.

Sidan är aldrig komplett utan kommer ständigt fyllas med mer material. Vissa saker finns på plats redan nu, andra kommer att tillkomma. En del saker kommer försvinna och nytt fyllas på då utveckling av undervisning och material till denna är en pågående process.

För mer detaljerad information om mig eller ytterligare föräldrainformation, titta under “Föräldrar” nedan.

Download PDF