Geografi år 7

I geografi för årskurs 7 ingår följande arbetsområden:

Kartkunskap: Att lära sig hantera kartbok, andra geografiska hjälpmedel för att kunna göra geografiska analyser av omvärlden.

 

Namngeografi: Grundläggande namngeografi för att öka kunskap om geografiska platser, objekt och relationer. Namngeografi i årskurs 7 omfattar geografiska objekt som floder, hav och bergskedjor, öknar och liknande i världen och Europa samt Europas länder och huvudstäder.

 

Fältstudier: Olika typer av fältstudier, både kopplat till ämnet Geografi men också till andra ämnen. I detta ingår också att använda sig av geografiska hjälpmedel, digitala som analoga, för att tolka och analysera den geografiska omvärlden.
Download PDF