Befolkningsgeografi

Jordens befolkning växer som aldrig förr. År 0 hade jorden en befolkning på 250 000 000 människor. Från år 0 tog det över 1800 år innan den första miljarden nåddes. Idag närmar vi oss med stormsteg den åttonde miljarden. Med det blir befolkningsökningen ett av jordens stora problem. Anledningen är att med det sätt vi lever på så är det i förlängningen omöjligt att få resurserna för alla människor att räcka till. I de fattigaste länderna lever stora delar av befolkningen i absolut fattigdom, på mindre än 1,25$ om dagen medan stora delar av västvärlden är oerhört rik. Med den ojämna fördelningen kommer också problem som brist på rent vatten, näringsrik mat, mediciner och utbildning men också problem eftersom det oftast är mycket svårt för fattiga att ta sig ur fattigdom. Med dessa problem följer stor befolkningstillväxt, hög dödlighet och att många barn föds. Området Befolkningsgeografi handlar om allt detta och mer därtill. Från de processer som förklarar hur människor bosätter sig, var människor bosätter sig men också varför människor flyttar från plats till en annan, nu och historisk tid sammanfogas i det som vi kallar demografi och migration.

Självutvärdering demografi 2015-2016

Kapitlet Världens befolkning i Utkik.

Följ Mikaels anslagstavla Kåkstäder på Pinterest.


Urbanisering och migration

2014-01-16 23:34:05

Efter du sett filmen:

 1. Träna på begreppen. (Quizlet)
 2. Läs Att leva i en kåkstad s. 75 i Utkik Geografi.
  1. Uppgifterna till texten finns utdelade i Drive.
 3. Läs s. 79, 81 i Utkik Geografi.
  1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg? s. 81 i Utkik Geografi
 4. Läsa s. 85 i Utkik Geografi. Läs även Vad är en stad?
  1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg? s. 85 i Utkik Geografi.
  2. Gör uppgiften Varför bor européerna där de bor? s. 80 i Utkik Geografi.
 5. Gör testet här (håll koll på mål och begrepp)

Begrepp:

Jobba med begreppen nedan. Antingen skriver du en egen förklaring, eller tränar du på begreppen i Quizlet.

  • Brain drain
  • Nomad
  • Försörjning
  • Bördig jord
  • Glesbygd
  • Pipeline
  • Deltaområde
  • Infrastruktur
  • Migration
  • Immigration
  • Emigration
  • Urbanisering
  • Globalisering
  • Push-faktorer
  • Pull-faktorer

Mål:

 • Du kan förklara hur jordens befolkning är fördelad.
 • Du kan förklara orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelningen.
 • Du kan förklara orsaker till migration.
 • Du kan förklara orsaker till urbanisering.
 • Du kan använda tematiska kartor för att förklara befolkningsfördelning.
 • Du kan förklara samband mellan demografi och tematiska kartor.
 • Du kan använda begreppen ovan.
Download PDF
Read more... 1 comment

Befolkningstillväxt

2014-01-16 23:35:49

Quiz: Befolkningstäthet och befolkningstillväxt

 1. Läs Utkik s. 77-78
  1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg? på s. 77 samt Ordkunskap s. 78.
 2. Träna på begreppen (Quizlet):
 3. Jobba vidare med Att leva i en kåkstad och Varför bor européerna där de bor?
 4. Gör testet på momentet.

Begrepp:

Jobba med begreppen nedan. Antingen skriver du en egen förklaring, eller tränar du på begreppen i Quizlet.

 • Demografisk transition.
 • Nativitet
 • Mortalitet
 • Fertilitet
 • Befolkningstillväxt
 • Förväntad livslängd
 • Befolkningspyramid
 • Familjeplanering
 • Befolkningsexplosion
 • Capita
 • Välstånd
 • Jämlikhet
 • Slumområden.

Mål:

 • Känna till olika prognoser för befolkningsutvecklingen.
 • Kunna förklara hur jordens befolkningstillväxt ser ut.
 • Känna till hur den demografiska transitionen fungerar.
 • Känna till och kunna använda begreppen Demografisk transition, Mortalitet, Fertilitet, Befolkningstillväxt, Förväntad livslängd, Befolkningspyramid, Familjeplanering, Befolkningsexplosion, Capita, Välstånd, Jämlikhet

 

Download PDF
Read more... 0 comments

Gapminder

2014-01-16 23:42:56

Download PDF
Read more... 0 comments

Befolkningsstatistik

2014-01-16 23:44:56

Efter att du tittat på filmen:

 1. Läs s.82 i Utkik Geografi. Läs även Den demografiska transitionen på s. 82 i Utkik Geografi.
  1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg? på s. 82 i Utkik Geografi.
 2. Jobba med uppgiften Befolkningsstatistik som delas ut i Drive.
 3. Gör uppgiften Befolkningslära på s. 83. Jämför med en klasskamrat.

Begrepp:

 • Naturlig folkökning
 • Demografi
 • Spädbarnsdödlighet

Om du hinner:

Jobba med Repetition och Reflektion på s. 85 i Utkik Geografi.

Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF