Religionens grunder

Inom ramen för detta arbetsområde arbetar vi med grunderna för religionsämnet. Vi arbetar dels med hur förutsättningar för religion uppstått, vad som räknas till religion och olika typer av religion. Vi arbetar också med de olika uttryck och sätt religion påverkat samhällen och individer både i nutid och historisk tid.

Vi kommer också beröra frågor om identiteter, livsfrågor som meningen med livet och kärleken och religiösa riter kopplade till detta.

Alignementmatris religionens grunder
Självutvärdering – religionens grunder


Introduktion till religion

2014-03-05 23:51:26

Diskussionsuppgift:

När du tänker på ordet religion, vad tänker du på då? Varför tror du att det är just det du tänker på? Skriv ned i några meningar för dig själv och förbered dig för arbete i grupp.

Digilär:

 • Avsnittet Religioner och livsåskådningar.
  • Titta på introduktionen Vad förenar religionerna?
  • Läs kapitlet Vad är religion?
  • Jobba med instuderingsfrågorna.

Mål:

 • Känna till gemensamma drag i alla religioner.
 • Känna till innebörden av begreppen Tro, Rit och Tradition.
 • Känna till skillnaden mellan Tro och Vetande.
 • Veta vad en Ateist och Agnostiker tror.
Download PDF
Read more... 0 comments

Naturreligioner

2014-03-06 00:13:26

Förberedelse:

 • Gå till avsnittet i Religioner och livsåskådningar i Digilär.
 • Läs kapitlet Naturreligioner.
 • Titta på bilderna nedan:

400px-Chaman_amazonie_5_06 600px-Fullmåne cernunnos-11_1192291209
(Bilder: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chaman_amazonie_5_06.jpg, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fullm%C3%A5ne.jpg och http://indigenize.wordpress.com/2010/05/17/animal-attributes/)

 • På vilket sätt skulle bilderna kunna ha med Naturreligioner att göra?
 • Är det inte egentligen en ganska naturlig tanke att det gudomliga finns i allt runt omkring oss? Varför tror du inte naturreligioner fått större betydelse än exempelvis de stora religionerna? Skriv ned några egna korta funderingar.

Mål:

 • Känna till några typiska drag för naturreligioner.
Download PDF
Read more... 0 comments

Religion och samhälle

2014-03-18 15:32:18

Quiz – Religion och samhälle

Diskussionsuppgift:

 • Skriv ned funderingar kring:
  • Varför blir vi religiösa? I genomgången går jag igenom ett par skäl till varför människor blir religiösa. Vad tror du själv? Skriv ned dina tankar om varför du tror människor blir religiösa, eller inte.
  • Fundera på var du själv står. Är du religiös eller inte? Vad tror du påverkat dig? Skriv ned kortfattat.

Efter du sett filmen:

 • Gå till avsnittet Religion och samhälle.
  • Läs kapitlet Religionens roll i samhället.
  • Jobba med instuderingsfrågorna.

Mål:

 • Du kan ge exempel på hur religionen fungerat i jägar- och bondesamhällen.
 • Du förstår skillnaden på primitiv religion, statsreligion och individualreligion.
 • Du kan förklara olika sätt som religion kan påverka samhället och samhället påverkar religion.
 • Du kan ge exempel på riter och traditioner som kan betyda något både för troende och icke-troende.
Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF