Identitet och självbilder

Quiz – Identitet

Begrepp:

  • Skriv en egen förklaring på orden och ta med till lektionen.
  • Identitet
  • Orginell
  • Personlighet
  • Självbild
  • Konsument
  • Kollektiv
  • Genus

 

Download PDF