Samhällskunskap år 7

I Samhällskunskap för årskurs 7 ingår följande arbetsområden:

Lag och rätt: Området behandlar de grundläggande förutsättningarna för att delta i samhället och vara en del av detta. Det går vidare till att omfatta mänskliga rättigheter utifrån barn och ungdomars perspektiv och där kommer vi bland annat arbeta med diskrimineringslagstiftningen. Området omfattar och demokratiska fri- och rättigheter samt de skyldigheter som finns i demokratiska samhällen och etiska dilemman kopplade till dessa. Slutligen innehåller även området studier av det svenska rättssystemet och lagar, regler och normer samt hur dessa hänger samman och påverkar varandra. Även kriminalitet och kriminalvård ingår i arbetsområdet.

Nyhetsblogg: Eleverna arbetar med att läsa och redovisa nyheter i bloggform.
Download PDF