Medeltidens religioner

Mål:

  • Känna till de grundläggande religiösa uppfattningar i kristendom och islam.
  • Känna till hur kyrkan växte i det romerska riket.
  • Känna till varför kristendomen blev mäktig under medeltiden och något exempel på det.
  • Känna till uttryck för medeltidens teologi.
  • Känna till de olika splittringarna av den kristna kyrkan och orsaker till dem.
  • Känna till de arabiska expansionen.
  • Känna till islam och grundläggande teologi.
  • Känna till fornnordisk religion och dess grundläggande teologi.
  • Kunna ge exempel på likheter och skillnader mellan olika kristna inriktningar, islam och fornnordisk religion.

 

 

Download PDF