Klimat

Arbetsområdet behandlar hur jordens klimat fungerar och skiljer sig åt samt orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar. I arbetsområdet berörs såväl jordens olika klimatområden, förklaringar därtill samt olika statistik och geografiska verktyg.


 

Introduktion till klimat

2015-03-23 10:51:07

Quiz – Introduktion till klimat

Download PDF
Read more... 0 comments

Nederbörd

2015-03-23 13:26:29

Quiz – Nederbörd

Download PDF
Read more... 1 comment

Klimatzoner

2015-03-23 13:58:14

Quiz – Klimatzoner

Download PDF
Read more... 0 comments

Termohydrogram

2015-03-23 14:01:11

Arbeta med termohydrogram

Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF