Religion år 9

I religion för årskurs 9 ingår följande arbetsområden:

Världsreligioner: De fyra övriga världsreligionerna avhandlas med fokus på likheter och skillnader. Såväl religionernas historia som tro och religiöst liv kommer beröras.

Etik: Den eviga frågan om rätt och fel, vad som är gott och ont, hur vi ska hantera moraliska och etiska frågor kommer beröras. Uppgifter utifrån olika etiska modeller kommer diskuteras och behandlas.

Download PDF