Flodkulturerna

Mellan 5000 och 4000 år fvt börjar en rad högkulturer uppstå längs med några av världens större floder. Gemensamt för dessa är bruket av floderna för överlevnad och och utveckling samt kulturell utveckling på grund av de skriftspråk som växte fram på de olika platserna. Alla hade också sin egen byråkrati, teknologi och konst.

Andra gemensamma kännetecken var att alla hade:

Överproduktion av mat och en långtgående arbetsdelning. Människor hade alltså olika uppgifter inom samhällena, till skillnad från de tidiga bosättningarna då alla hade kunnat lite av varje.

Gemensamt styre. Kungar eller präster ledde riket och styrde över produktionen. På det viset kunde resurserna utnyttjas och samhället utvecklas. Det gick också att kontrollera missnöje när någon bestämde och hade en armé under sig som kunde ta hand om oroligheter. Rikena tog också skatter och handeln var ofta väl utvecklad, även om inte pengar var uppfunna ännu.

Alla riken hade någon form av skriftspråk som gjorde det möjligt att hålla ihop riket och förmedla lagar. Denna typ av samhällen brukar kallas högkulturer. Gemensamt för dessa är:

 1. Överproduktion av mat. När det tillverkades mer mat än nödvändigt gjorde det att alla inte behövde arbeta som bönder utan kunde ägna sig åt andra yrken. Överproduktionen ledde alltså till specialisering.
 2. En centralmakt som styr över matproduktion och fördelning. Denna hade ansvar för både vem som odlade och vart produktionen tog vägen. Centralmakten styrde också över lagar och bestraffning om lagar inte efterföljdes, den tog in skatt, organiserade handel och såg till att det fanns ett beskydd åt de människor som inte var soldater. Alla högkulturer har alltså någon som styr och några som blir styrda.
 3. Gemensamma uppfattningar om kultur och framförallt religion som höll folk samman.
 4. En framträdande position. De som vi främst talar om som högkulturer låg också före andra kulturer eller folkslag i sitt närområde. Detta gäller både kultur, konst och vetenskap. Med detta kommer också olika tekniska framsteg.
 5. Framväxten av städer. Till skillnad från de tidigare samhällena som antingen bestått av nomader eller enstaka byar har alla högkulturer städer som är betydelsefulla. Ibland enstaka, ibland flera.
 6. Skriftspråk. För att hålla ihop områdena krävdes skriftspråk.

Folken vid tvåflodslandet – En genomgång om några av de folk som stred om makten i området.

Flodkulturernas historiska gestalter – Några av de viktiga människor som levde under perioden.

 Världen år 2000 fvt

World 2000 BC.svg
World 2000 BC” av User:Mr.absurd – Based on Image:World_2000_BCE.png by User:Briangotts. Licensierad under Public domain via Wikimedia Commons.

Självutvärdering Flodkulturerna

Tidslinjeuppgift – Flodkulturerna


Flodkulturernas uppkomst

2014-01-01 09:31:37

Valfri:

Quiz – flodkulturerna

Efter du sett filmerna och gjort quizen:

Begrepp att kunna: 

Specialisering

Konstbevattning

Tvåflodslandet

Stamfader / Patriark

Historisk källa

Stadsstat

Högkultur

Mål:

 • Känna till de olika flodkulturerna.
 • Känna till hur de olika flodkulturerna utvecklats.
 • Känna till viktiga ledare i de olika kulturerna.
 • Känna till när de olika kulturerna existerade och placera på en tidslinje.
 • Känna till något om livet i de olika flodkulturerna.
 • Känna till varför de försvann.
Download PDF
Read more... 0 comments

Mesopotamien

2014-01-12 11:35:36

Quiz – Mesopotamien

Efter du sett filmerna och gjort quizen:

 

Diskussionsuppgift:

 • Vilken uppfinning från Mesopotamien tycker du varit mest betydelsefull? Motivera ditt svar!

Begrepp att kunna: 

Specialisering

Konstbevattning

Tvåflodslandet

Stamfader / Patriark

Historisk källa

Stadsstat

Mål:

 • Känna till de olika flodkulturerna.
 • Känna till hur de olika flodkulturerna utvecklats.
 • Känna till viktiga ledare i de olika kulturerna.
 • Känna till när de olika kulturerna existerade och placera på en tidslinje.
 • Känna till något om livet i de olika flodkulturerna.
 • Känna till varför de försvann.
Download PDF
Read more... 0 comments

Sammanfattning Mesopotamien

2014-01-12 23:42:53
Ca 8000 f.v.t.Staden Jeriko börjar byggas och får ett högt torn och kraftiga murar. Jeriko blir en viktig handelsplats.
Ca 4000 f.v.t.De första städerna i Mesopotamien börjar växa fram.
Ca 3200 - 2000 f.v.t.–Sumerernas kultur blomstrar i Mesopotamien. Sumererna uppfinner hjulet, drejskivan och skrivkonsten och utvecklar matematiken. De lär sig gjuta brons, bygger stora städer och har skickliga hantverkare och konstnärer som bygger praktfulla palats och tempel.

Sumerernas städer styrs av kungar. Människorna är inte längre jämlika. Närmast kungen står mäktiga präster och rika köpmän. Under dem finns en medelklass av hantverkare, soldater och andra. Den stora majoriteten är hårt arbetande bönder, tjänare och slavar.

Kulturen blomstrar i ”Tvåflodslandet” mellan Eufrat och Tigris. En starkt bidragande orsak är att människorna lär sig konstbevattning och kan utnyttja flodernas översvämningar.
Ca 2000 f.v.tEtt annat folk erövrar de sumeriska städerna och skapar ett nytt mäktigt rike, Babylonien, med Babylon som huvudstad.
Ca 1700 f.v.t.Omkring år 1700 f.v.t. härskar kung Hammurabi över Babylonien. Han stiftar några av världens äldsta kända lagar.
Ca 900 f.v.t.Assyrien erövrar hela Mesopotamien och gör Nineve till rikets huvudstad. Assyrierna är fruktade krigare och har stridsvagnar dragna av hästar.
Ca 600 f.v.t.På 600-taket f.v.t. regerar kung Assurbanipal i Nineve. Biblioteket i hans palats har mängder av texter skrivna på lertavlor. I vår tid har 20 000 av lertavlorna återfunnits.
539 f.v.t.Perserna och kung Kyros besegrar Assyrien. Kyros var känd för sin mildhet och blev hälsad som befriare. Babylon blev återigen huvudstad. Riket sträckte sig från Mindre Asien, Egypten till Indien. Kyros kallades ”Konungarnas Konung”. Från huvudstaden byggdes vägar som höll samman det stora landet.
331 f.v.t.Alexander den store erövrar hela Mesopotamien och Perserriket.
Download PDF
Read more... 0 comments

Egypten

2014-01-13 00:03:35

Quiz – Egypten

Efter du sett filmerna och gjort quizen:

Gleerups:

Diskussionsuppgift:

 • Vilka likheter och skillnader fanns det mellan kulturerna i Egypten och Mesopotamien?

Begrepp att kunna: 

Abu Simbel-templet

Farao

Gamla riket

Giza

Hatshepsut

Hieroglyf

Mellersta riket

Mumie

Nya riket

Papyrus

Pyramid

Thebe

Tutankhamon
Mål:

 • Känna till de olika flodkulturerna.
 • Känna till hur de olika flodkulturerna utvecklats.
 • Känna till viktiga ledare i de olika kulturerna.
 • Känna till när de olika kulturerna existerade och placera på en tidslinje.
 • Känna till något om livet i de olika flodkulturerna.
 • Känna till varför de försvann.
Download PDF
Read more... 0 comments

Sammanfattning Egypten

2014-01-13 00:04:32
Ca 6000 - 4000 f.v.t.Området längs med Nilen börjar bosättas och längs med floden börjar jordbruk och stadsstater uppstå.
Ca 3000 f.v.t.Egypten enas som rike och består då av ett tusen kilometer långt område längs med Nilen. Egypternas härskare, Farao, börjar styra med Memfis som huvudstad.

Hieroglyfer börjar användas som skriftspråk.
Ca 2700 –- 2200 f.v.t.Det gamla riket. Den period då de stora pyramiderna börjar byggas. ,Dessa är gravar åt Egyptens härskare.
Ca 2500 f.v.t.Pyramiderna vid Memfis börjar byggas.
Ca 2000 f.v.t.Handel mellan Egypten, Cypern och Kreta förekommer.
Ca 2000 - –1800 f.v.t.Det mellersta riket. En ny härskarsläkt styr. De gör staden Tebe till ny huvudstad. I Tebe byggs stora palats och tempel. Egypten bedriver handel med hela medelhavet. Riket krossas runt 1800 f.v.t. av krigarfolket Hyksos från norr.
Ca 1500 - 1100 f.v.t.Det nya riket. Hyksos besegras och faraonerna får åter makten över Egypten. I Konungarnas dal byggs stora gravar i klipporna.
Ca 1400 f.v.t.Drottning Hatschepsut styr över Egypten. Kvinnorna i de rika familjerna hade troligen ganska mycket frihet.
Ca 650 f.v.t.Assyrierna erövrar området och detta blir en del av deras rike. Runt 300 kommer det bli erövrat av Alexander den Store.
30 f.v.t.Drottning Kleopatra, Egyptens sista härskare dör och Egypten blir en del av det romerska riket.
Download PDF
Read more... 0 comments

Folken vid tvåflodslandet

2014-09-09 21:06:22
Sumerernas rike

Sumer

Det första folk som byggde ett rike vid tvåflodslandet var sumererna. Vid floderna Eufrat och Tigris byggde de byar och städer. Längs med floderna växte åkrar och konstbevattning fram. Städerna blev snart små riken som styrde över sig själva och området runt om staden, detta kallas stadsstater. De mest kända stadsstaterna i området var städerna Ur och Uruk. Oftast styrdes städerna av en kung och präster.

Så småningom växte städerna samman till ett rike där Ur var den centrala staden och som hade sin storhetstid mellan 4300 – och 3200 fvt.

I de olika städerna och stadsstaterna regerade olika stadsgudar och dyrkan cirklade runt ett tempel, som såg ut som ett trappstegsformat torn, kallat Ziggurat. Templen var ofta oerhört rika och prästerna mycket mäktiga.

Det är i sumerernas rike som judendom, kristendom och islam har sitt ursprung. Också många viktiga teknologiska framsteg som matematik, skrivkonst och hjulet härstammar härifrån.

A´kkad

Det akkadiska riket.

Området norr om Sumer kallades A’kkad och kom så småningom att erövra Sumer. Huvudstaden blev staden A’kkad runt 2300 – 2100 fvt då kungen Sargon erövrade ett område som sträckte sig från Persiska viken till Medelhavet. Därefter förföll riket gradvis och Sumer återtog området. Under A’kkads storhetstid var det troligen världens då största rike.

Assyriernas rike 1450 fvt.

Assyrierna

Runt 2000 fvt erövrar assyrierna området kring Mesopotamien. Riket varade fram till 612 fvt och de två sista århundradena innan dess undergång var det som mäktigast. Assyriernas huvudstad var Nineve och en av deras viktigaste kungar var kung Assurbanipal som regerade 668 – 627 fvt. Under hans styre byggdes ett stort bibliotek upp i Nineve.

Assyriernas rike hade sitt centrum längs med Tigris och anses vara den första militära stormakten. Assyrierna kunde utnyttja järn för att göra bättre vapen, hade kavalleri och infanteri som var överlägset sina grannar.

 

 

 

 

 

Babylonien under Hammurabi.

Babylonien 

Babylonien uppstod som ett rike runt 2000 fvt. Centrum låg runt Eufrat och var ett rike som existerade fram till 539 fvt. Babylonien hade sin första storhetstid med kung Hammurabi runt 1700 fvt och det är med denna period som vi har världens äldsta bevarade lagar. Babyloniens andra storhetstid kom med kung Nebukadnessar II som regerade 604 – 562 fvt.

Babyloniens huvudstad fanns i Babylon och området sträckte sig runt hela tvåflodslandet ända ner till Persiska viken. Med Hammurabi sträcktes riket ut ända till Medelhavet.

I Babylonien utvecklades sumerernas matematik och det är härifrån vår tideräkning med 60 minuter per timme och 60 sekunder per minut kommer.

Perserna

Persernas rike i sin största utbredning.

Runt 500 fvt erövrade perserna området kring Mesopotamien. Perserna skapade det största riket som dittills existerat. När det var som störst sträckte det sig från Indusdalen i öster till Medelhavet i väster. På 300-talet utmanade de persiska kungarna Dareios och Xerxes de grekiska stadsstaterna. Persernas invasionsförsök misslyckades och istället blev de erövrade av Alexander den Stores arméer på 300-talet fvt.

Download PDF
Read more... 0 comments

Andra högkulturer

2014-09-21 23:06:16

Quiz – Andra högkulturer

Efter du sett filmerna och gjort quizen:

Läroboken:

 • Läs om Kina s. 24 – 28
 • Uppgifter s. 29

Diskussionsuppgift:

 • Även i Kina var den tekniska utvecklingen god. Skriv ned kort för dig själv vilken av de uppfinningar på s. 28 som du tycker är viktigast för oss i dag och varför den är viktig.

Begrepp att kunna: 

 • Högkultur
 • Centralmakt

Mål:

 • Känna till de olika flodkulturerna.
 • Känna till hur de olika flodkulturerna utvecklats.
 • Känna till viktiga ledare i de olika kulturerna.
 • Känna till när de olika kulturerna existerade och placera på en tidslinje.
 • Känna till något om livet i de olika flodkulturerna.
 • Känna till varför de försvann.
Download PDF
Read more... 0 comments

Sammanfattning Induskulturen

2014-09-23 00:09:05
Ca 7000 f.v.t.De äldsta spåren efter jordbruk och djurhållning längs med Indusdalen.
Ca 4000 f.v.t.Spår efter keramik från denna tidsperiod har hittats. Eftersom krukor har kunnat tillverkas måste de haft kunskap om hjulet.
Ca 2400 – 1800 f.v.t.Städer växer fram på olika platser. Trots långt avstånd mellan dem verkar dessa haft gemensam kultur. Att de växer fram väldigt snabbt tyder på att det kan ha rört sig om ett invaderande folk som tar över området.

Ett skriftspråk fanns, men detta har inte blivit tytt.
Ca 1500 f.v.t.Hela civilisationen är mer eller mindre försvunnen. Varför är oklart.
Ca 1500 f.v.t.Indo-ariska folkslag slår sig ner runt Indusdalen.
Download PDF
Read more... 0 comments

Sammanfattning Huang He

2014-09-23 00:34:03
Ca 8000 – 5000 f.v.t.Jordbruket sprider sig till det område som är dagens Kina. De stora floderna är vid denna tiderna inte användbara för odling.
Ca 5800 – 5400 f.v.t.De första kända rikena uppstår i norra Kina.
Ca 4000 f.v.t.Spår efter de första bönderna längs efter floderna Huang He och Chang Jiang.. Dessa rörde sig till området när klimatet blev torrare.  
Ca 2000 f.v.t.De första kända kungarikena i Kina runt Huang, kallades ”de centrala rikena”. Det fanns flera olika riken som krigade mot varandra eftersom det rådde brist på åkermark.
Ca 1500 – 1046 f.v.t.Shangdynastin: Kinas äldsta högkultur. Shanghärskarna erövrade kinesiska småkungadömen och bildade ett stort enat rike längs Huang He. Flera stora städer växte fram. Typiskt för Shangdynastin var bronstillverkning.
1046 f.v.t.Zhoudynastin besegrar Shang i ett av historiens, påstått, blodigaste slag.
1046 – 221 f.v.t.Zhoudynastin styr över området och utvidgar det. I huvudsak är riket runt Huang He. Riket byggs upp genom ett vasallsystem. Under perioden utvecklas kunskapen om att använda järn vilket bland annat förbättrar jordbruket. Konfucianismen var en idé som spreds.
770 – 221 f.v.t.Riket präglas av interna strider och ledde till rikets undergång.
Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF