Mesopotamien

Quiz – Mesopotamien

Efter du sett filmerna och gjort quizen:

Läroboken:

 • Kapitlet Högkulturer växte fram.
  • Läs s. 12 – 16
  • Instuderingsuppgifter s. 1-4
 • Läs s. 17
  • Gör uppgifterna till texten tillsammans med en kompis.
 • Läs s. 18-21
  • Arbeta med texten 5-6.

Diskussionsuppgift:

 • Vilken uppfinning från Mesopotamien tycker du varit mest betydelsefull? Motivera ditt svar!

Begrepp att kunna: 

Specialisering

Konstbevattning

Tvåflodslandet

Stamfader / Patriark

Historisk källa

Stadsstat

Mål:

 • Känna till de olika flodkulturerna.
 • Känna till hur de olika flodkulturerna utvecklats.
 • Känna till viktiga ledare i de olika kulturerna.
 • Känna till när de olika kulturerna existerade och placera på en tidslinje.
 • Känna till något om livet i de olika flodkulturerna.
 • Känna till varför de försvann.
Download PDF