Samhällskunskap

“Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld”. LGR 11, s. 199

Detta är en samlingssida för ämnet Samhällskunskap. Viss information och material som berör hela ämnesområdet kommer finnas här, men merparten finns under respektive årskurs sida.

Download PDF