Handel, produktion och tjänster

Arbetsområdet behandlar hur hur varor och tjänster produceras och transporteras över jorden. Såväl ett globalt som lokalt fokus kommer anläggas och vi kommer arbeta med fältstudier och analysuppgifter, både kopplade till elevernas vardag och rättvise- och globaliseringsperspektiv.
Pedagogisk planering

Självutvärdering

 


Handel, produktion och tjänster: Inledning

2016-08-24 08:51:58

Vad handlar avsnittet om?

 • Produktion, handel och transport lokalt och globalt.
 • Våra grundläggande behov och fördelningen av dem.
 • Hur det skiljer sig mellan olika länder och fördelningen mellan rika och fattiga.
 • Olika skäl till att producera olika varor på olika platser.
 • Hur produktion, handel och transporter påverkar olika människors livsvillkor.
 • Världshandel ur ett geografiskt perspektiv.

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik geografi  s. 89 gemensamt. Diskutera i gruppen.
 2. Läs s. 91 0ch 96.
  1. Gör uppgifterna på s. 96
 3. Träna på begreppen i Quizlet.
 4. Hemuppgift: Kolla igenom ditt hem. Leta upp några exempel på saker du har hemma. Var är de tillverkade? Skriv ned!
  Leksak
  Mat (färsk, inte färsk)
  Elektronik (inte iPad)
  Kläder
 5. Göra uppgiften “Var ska järnverket byggas?”

Efter detta moment ska du kunna:

 • Något om varför företag lägger produktion i låglöneländer.
 • Ungefär var de flesta låglöneländer ligger.
 • Skillnad på produktion av varor och tjänster.
 • De olika näringsgrenarna.
 • Olika lokalisationsfaktorer.
 • Olika former av transport och kommunikation.
 • Känna till de begrepp som hör till sidorna.
Download PDF
Read more... 0 comments

Resurser och resursfördelning

2016-08-24 13:11:43

Efter du tittat på filmen:

Quiz: Resurser och produktion

Uppgifter:

 1. Läs s. 93-94
  1. Gör uppgifterna på s. 94
 2. Träna på begreppen i Quizlet
 3. Gör uppgiften Fältstudie.

Efter detta moment ska du kunna:

 • Känna till multi- och transnationella företag.
 • Känna till vad Globalisering innebär.                    
 • Känna till, i stora drag, var olika varor och tjänster produceras.
 • Känna till något om hur fördelningen påverkar olika länder.   
 • Känna till Svensk primär- sekundär och tertiär.
 • Känna till de begrepp som hör till sidorna.

Download PDF
Read more... 0 comments

Handel och världshandel

2016-08-24 13:33:59

Efter du har sett genomgången:

Quiz: världshandel

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik geografi s. 97 och 99
  1. Gör uppgifterna på s. s. 99
 2. Träna på begreppen i Quizlet.
 3. Gör Testa dig själv. Om du har ett tillräckligt bra resultat går du vidare.
 4. Gör uppgiften Handel och produktion – då och nu. (delas ut i Drive)

Efter detta moment ska du kunna:

 • Fördelar och nackdelar med olika sorters transporter på ett globalt plan.
 • Hur handel och export fungerar.
 • Sveriges roll mot omvärlden.
 • Vad frihandel och handelsblock är.
 • Rika och fattiga länder i världshandeln
 • De begrepp som hör till sidorna.
Download PDF
Read more... 0 comments

 

 

Download PDF