Resurser och resursfördelning

Efter du tittat på filmen:

Quiz: Resurser och produktion

Uppgifter:

  1. Läs s. 93-94
    1. Gör uppgifterna på s. 94
  2. Träna på begreppen i Quizlet
  3. Gör uppgiften Fältstudie.

Efter detta moment ska du kunna:

  • Känna till multi- och transnationella företag.
  • Känna till vad Globalisering innebär.                    
  • Känna till, i stora drag, var olika varor och tjänster produceras.
  • Känna till något om hur fördelningen påverkar olika länder.   
  • Känna till Svensk primär- sekundär och tertiär.
  • Känna till de begrepp som hör till sidorna.

Download PDF