Resurser och resursfördelning

Efter du tittat på filmen:

Quiz: Resurser och produktion

Uppgifter:

 1. Läs s. 93-94
  1. Gör uppgifterna på s. 94
 2. Träna på begreppen i Quizlet
 3. Gör uppgiften Fältstudie.

Efter detta moment ska du kunna:

 • Känna till multi- och transnationella företag.
 • Känna till vad Globalisering innebär.                    
 • Känna till, i stora drag, var olika varor och tjänster produceras.
 • Känna till något om hur fördelningen påverkar olika länder.   
 • Känna till Svensk primär- sekundär och tertiär.
 • Känna till de begrepp som hör till sidorna.

Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!