Vad är religion?

Alla religioner har gemensamma nämnare. Det kan vara saker som var de härstammar från eller gemensamma trosuppfattningar. Går man in på ett djupare plan finns det lagar på lagar av detaljer i religionerna. Av de stora världsreligionerna kan man hitta tre gemensamma nämnare vilka man kan använda för att analysera religionerna.

 

Download PDF