Geografi år 9

I geografi för årskurs 9 ingår följande arbetsområden:

 

Namngeografi: Grundläggande namngeografi för att öka kunskap om geografiska platser, objekt och relationer. Namn i årskurs 8 omfattar geografiska objekt som floder, hav och bergskedjor, öknar och liknande med fokus på Nord- och Sydamerika samt repetition.

 

Resurser och globala utmaningar: Området behandlar resursfördelning i världen och hur den påverkar människans levnadsmiljöer och bosättningsmönster, men också kopplat till hållbarhetsfrågor och resursfördelning i världen.

 

Aktuella konflikter: Området behandlar aktuella och pågående konflikter kopplade till samhällskunskap och geografi.
Download PDF