Världsdelar

Beroende på hur man räknar är jorden uppdelad i ett antal världsdelar, eller kontinenter. I vårt läromedel räknar vi med sju olika; Nordamerika, Sydamerika, Europa, Afrika, Asien, Oceanien och Antarktis.

Grupparbete: Världsdelarna

2015-09-08 14:11:32

Under några veckors tid ska du delta i ett grupparbete där du och din grupp presenterar en världsdel. Hur ni väljer att presentera den får ni komma överens om i gruppen men det sätt ni presenterar arbetet måste kunna publiceras online.

Följande saker ska presenteras:

Naturgeografi:

 • Storlek på världsdelen, både i siffror och i relation till övriga världsdelar.
 • Bergskedjor och högsta toppar.
 • Viktiga floder
 • Angränsade hav
 • Innanhav/stora sjöar
 • Andra naturgeografiska objekt.
 • Största/minsta land
 • Varför de olika objekten är betydelsefulla?

Ekonomi:

 • Vad för matvaror produceras.
 • Vad för naturfyndigheter finns
 • Exportvaror
 • Rika och fattiga länder.

Klimat:

 • Klimatzoner – vegetationstyper

Källförteckning:

Samtliga använda källor ska tas upp. Använder ni internetkällor måste hela webbadressen finnas med. 

Material ni kan utgå från:

 • Gleerups
 • Wikipedia
 • Ne.se
 • Grundskoleboken
 • Gapminder.org
 • Läroböcker
 • SO-rummet.se
 • Biblioteket

Ni får självklart använda ytterligare källor, men tiden är begränsad och det är viktigt att ni tänker på att vara källkritiska.

Download PDF
Read more... 0 comments

Jobba med Gapminder

2015-09-08 14:23:05

Här är en instruktionsvideo om hur Gapminder fungerar.

 

Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF