Geografi år 8

Geografi för årskurs 8 ingår följande arbetsområden:

 

Befolkningsgeografi: Området behandlar människors bosättningsmönster i historisk och modern tid samt förklaringar och konsekvenser rörande detta. Området behandlar också orsaker till befolkningstillväxt eller -minskning och kopplar detta till resursfördelning över världen.

 

Klimat: Arbetsområdet behandlar hur jordens klimat fungerar och skiljer sig åt samt orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar.  

 

Namngeografi: Grundläggande namngeografi för att öka kunskap om geografiska platser, objekt och relationer. Namn i årskurs 8 omfattar geografiska objekt som floder, hav och bergskedjor, öknar och liknande med fokus på Afrika och Asien.
Download PDF