Antikens Grekland

Quiz – Antikens Grekland.

Efter du sett filmen:

Läsa:

Diskussionsuppgift:

 • Om du tänker på vad du har lärt dig om antikens Grekland än så länge. Kan du hitta något i den grekiska kulturen som vi har spår av i vårt moderna samhälle?

Begrepp:

Förklara följande begrepp genom att sätta dem i en mening. När du är färdig byt begrepp med en kompis och jämför era svar.

 • Demokrati
 • Symposium
 • Spartansk
 • Drama
 • Arkitekt
 • Filosof

Uppgifter:

 • Historia 7 s. 42: 8-10
 • Historia 7 s. 49: 1-3
 • Uppgift Källkritik:
  • Läs Källkritik.
  • Läs Kvinnliga rättigheter och skyldigheter s. 41
  • Svara på uppgifterna s. 41

Mål:

 • Känna till den grekiska demokratin
 • Känna till Athen och Sparta
 • Känna till vad som höll ihop Grekland.
 • Känna till perserkrigen
 • Kunna använda  anpassat källmaterial.
 • Kunna grundläggande källkritiska kriterier.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!