Kategori: Demografi

Quiz: Befolkningstäthet och befolkningstillväxt Läs Utkik s. 77-78 Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg? på s. 77 samt Ordkunskap s. 78.…

Läs inläggetBefolkningstillväxt