Roms nedgång och fall.

Quiz – Från republik till kejsardöme.

Efter du sett filmen och gjort quizet:

Läsa:

SO-S Historia 7 s. 65-69

Uppgifter:

 • Redogör för kristendomens spridning och utveckling i det romerska riket från år 0 till ca 300 evt.
 • Beskriv Romarrikets fall.
 • Använd era kunskaper om Romarrikets expansion och fundera över hur begreppet ”söndra och härska” är användbart? 
 • Varför delade man det romerska riket år 395 evt? 
 • Fundera över slavarnas betydelse för patricierna och plebejerna. 
 • Beskriv ”det romerska arvet”. Vad var det egentligen av det romerska riket som överlevde det romerska rikets fall? 

Digilär:

 • Avsnittet Världshistorien fram till vår tid.
  • Kapitlet Det romerska imperiet, 11-15.
  • Instuderingsuppgifter, 12-16.

Diskussionsuppgift:

 • Skriv ned för dig själv:
  1. Hur länge existerade det romerska imperiet?
  2. Vilka andra historiska imperier känner du till?
  3. Finns det något nutida exempel som kan jämföras med Rom? Om det gör det, tror du det kommer existera för alltid?

Om du hinner:

 • Bildberättelsen Romarriket och instuderingsfrågor.

Mål:

 • Känna till det romerska rikets storlek och uppbyggnad.
 • Veta hur vanliga människor levde i det romerska riket.
 • Känna till levnadsskillnader för män och kvinnor.
 • Veta varför Trajanus, Hadrianus, Konstantin och Thodosius var viktiga kejsare.
 • Känna till hur kristendomen behandlades i det romerska riket.
 • Känna till när och varför det romerska riket går under.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!