FN

FN: Quiz

Diskussionsuppgift:

Vad är FN:s viktigaste uppgifter? Vilka brister finns i FN:s uppbyggnad? Vad tycker du skulle kunna förändras?

Efter du sett filmen:

 • Gleerups Utkik: Läs s. 152
 • Digilär: Avsnittet Rättsskipning och rättigheter
  • Titta på introduktionen Förenta Nationerna
  • Läs kapitlet Förenta Nationerna
  • Jobba med instuderingsuppgifter
 • SO-rummet: Förenta nationerna.

Mål:

 • Känna till FN:s uppkomst och orsaker till bildandet.
 • Känna till FN:s uppgifter.
 • Känna till några olika FN-organ.
 • Känna till hur Generalförsamlingen arbetar.
 • Känna till Veto-rätten.

 

Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!