FN

FN: Quiz

Diskussionsuppgift:

Vad är FN:s viktigaste uppgifter? Vilka brister finns i FN:s uppbyggnad? Vad tycker du skulle kunna förändras?

Efter du sett filmen:

  • Gleerups Utkik: Läs s. 152
  • Digilär: Avsnittet Rättsskipning och rättigheter
    • Titta på introduktionen Förenta Nationerna
    • Läs kapitlet Förenta Nationerna
    • Jobba med instuderingsuppgifter
  • SO-rummet: Förenta nationerna.

Mål:

  • Känna till FN:s uppkomst och orsaker till bildandet.
  • Känna till FN:s uppgifter.
  • Känna till några olika FN-organ.
  • Känna till hur Generalförsamlingen arbetar.
  • Känna till Veto-rätten.

 

Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!