Katolska kyrkan

Quiz – Katolska kyrkan

Efter du sett filmen och gjort quizet:

 1. Läs s. 86 – 88 i Gleerups.
 2. Gör uppgifterna på s. 88.
 3. Gör uppgift 12 och 13 på s. 106
 4. Träna på begreppen.

Diskussionsuppgift:

 • Skriv ned enskilt:
  1. Katoliker kallar ibland påven för Guds ställföreträdare på jorden. Vad menar de med det tror du?
  2. Hur ser du själv på det? Går det verkligen att tro på att påven är Guds ställföreträdare? Varför/varför inte?

Mål:

 • Känna till katolicismen som kristen inriktning.
 • Känna till Petrus koppling till påveämbetet och Rom.
 • Känna till huvuddragen i katolicismens historia.
 • Veta varför åren 1053 och 1517 är viktiga.
 • Känna till katolicismens organisation, sakrament och liturgi.
 • Känna till katolicismens hållning i några moralfrågor.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!