Etik

Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra resonemang och använda etiska begrepp och modeller

https://www.youtube.com/watch?v=bkKzxaPeytc

https://www.youtube.com/watch?v=ZYc_yyJrTek

https://www.youtube.com/watch?v=1xRTnR4oA-Y

https://www.youtube.com/watch?v=y5imZ8W4T6M

https://www.youtube.com/watch?v=BWOwo5q7F7E

Download PDF