Kategori: Internationella relationer

FN

FN: Quiz Diskussionsuppgift: Vad är FN:s viktigaste uppgifter? Vilka brister finns i FN:s uppbyggnad? Vad tycker…