De europeiska upptäcktsfärderna

Quiz – Tidigmodern tid

Efter du sett filmerna och gjort quizet:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik s. 47 och 60-64 (och om du vill SO-rummet)
  1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg?
 2. Läs Läs i Utkik s. 65.
   1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg?
 3. Skapa ett dokument i Drive som du delar med mig. Svara på frågorna nedan.
  1. När inleds och avslutas perioden?
  2. Vilka händelser markerar början och slutet?
  3. Förklara upptäcktsfärderna i tre meningar.
  4. När inleds reformationen?
  5. Förklara reformationen i tre meningar.
  6. Vilka var:
   • Christofer Columbus
   • Bartolomeu Diaz
   • Drottning Isabella
   • Fernando Magellan
   • Amerigo Vespucci
   • Hernan Cortez
   • Montezuma
   • Franciso Pizarro
  7. Varför var Columbus manskap rädda under resan över Atlanten?
  8. I många läroböcker står det att medeltidens människor trodde att jorden var platt. Detta är fel. Varför tror du denna missuppfattning är vanlig?
  9. Varför talas det spanska i Mexico, franska i Canada, Portugisiska i Brasilien och Engelska i USA? Använd en historisk kartbok till din hjälp.

Viktiga begrepp och personer (quizlet):

 • Tidigmodern tid
 • Upptäcktsfärd
 • Västindien
 • Christoffer Columbus
 • Drottning Isabella
 • Inka
 • Azteker
 • Fernando Magellan
 • Amerigo Vespucci
 • Hernan Cortez
 • Blomsterkrig
 • Conquistador
 • ”den stora döden”
 • Henrik Sjöfararen
 • människooffer
 • Nya Sverige
 • Bartolomeu Diaz
 • Montezuma
 • Franciso Pizarro

Mål:

 • Du kan placera epoken Tidigmodern tid på en tidslinje.
 • Du kan placera ut Columbus resa, Magellans världsomsegling och Cortez ankomst till Mexico på en tidslinje.
 • Du känner till varför de olika upptäcktsfärderna inleddes.
 • Du känner till hur européerna behandlade indianerna.
 • Du känner till några varor som fördes till Europa från Amerika.
 • Du vet vilka de viktiga personerna var och vad de gjorde.
 • Du känner till de viktiga begreppen och kan använda dem i ett sammanhang.

Om du hinner:

 1. Jobba med Repetition och reflektion från s. 71 i Utkik.
 2. Använd en historisk atlas och jämför handelskartor för antiken, medeltiden och tidigmodern tid och ta reda på:
  • Vad handlade man med under de olika epokerna?
  • Mellan vilka områden handlade man under de olika epokerna?
  • Vilka likheter och skillnader mellan perioderna ser du?
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!