Renässansen och upplysningen

Quiz – Renässansen och upplysningen

Efter du sett filmerna och gjort quizet:

Uppgifter:

 1. Läs text på SO-rummet här och här.
 2. Konstruera meningar där du sätter in begreppen och personerna i listan nedan.
  • Byt dina meningar med någon annan i klassen och jämför.
  • Förbättra era meningar, gör gemensamma meningar.
 3. Svara på frågorna:
  • Varför fick fler och fler möjligheter att köpa böcker under 1500-, 1600- och 1700-talen?
  • Ge exempel på följder av Gutenbergs uppfinning.
  • Vad innebar den vetenskapliga revolutionen?
  • Vad gjorde Kopernikus, Bruno och Galilei?
 4. Gör 2 och 2:
  • Varför tror ni att kyrkan motarbetade vetenskapsmännen?
  • Vilka upptäckter (även de geografiska) tycker ni är de viktigaste? Motivera svaret.
 5. Gör testet på området. Har du mer än 75% går du vidare till nästa område. Annars repeterar du målen.

Begrepp/personer:

 • Renässans
 • Upplysning
 • Vetenskaplig revolution
 • Folkspråk
 • Heliocentrisk
 • Geocentrisk
 • Johan Gutenberg
 • Leonardo da Vinci
 • Giordano Bruno
 • Nikolaus Kopernikus
 • Galileo Galilei

Mål:

 • Du kan placera ut renässansen och upplysningen på en tidslinje. 
 • Du vet vad som är särskilt för renässans och upplysning.
 • Du känner till den vetenskapliga revolutionen. 
 • Du känner till hur vetenskapsmän behandlades av kyrkan.
 • Du känner till de vetenskapliga framsteg som gjordes under perioden. 
 • Du vet vilka följande personer var och vad de är kända för: Johan Gutenberg, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei.
 • Du känner till följande begrepp och kan använda dem i ett sammanhang: Renässans, Upplysning, Vetenskaplig revolution, Heliocentrisk, Geocentrisk, 

Om du hinner:

 1. Använd en historisk atlas och jämför handelskartor för antiken, medeltiden och tidigmodern tid och ta reda på:
  • Vad handlade man med under de olika epokerna?
  • Mellan vilka områden handlade man under de olika epokerna?
  • Vilka likheter och skillnader mellan perioderna ser du?
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!