Demokrati och diktatur

Efter du sett filmen: 

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 110, 112 och 114
 2. Gör uppgifterna på s. 112 och 114.
 3. Träna på begrepp:
  • Mänskliga rättigheter
  • Fria val
  • Flerpartisystem
  • Fri partibildning
  • Opinion
  • Makthavare
  • Föreningsrätt
  • Majoritetsprincip
  • Rättssäkerhet
  • Maktdelningsprincip
  • Direkt demokrati
  • Indirekt demokrati
  • Representativ demokrati
  • Folkomröstning
  • Diktatur
  • Regim
  • Totalitär
  • Militärdiktatur
  • Enpartistat
  • Teokrati
 4. Gör testet på momenten Vad är politik? och Demokrati och diktatur.
 5. Jobba med uppgiften Yttrandefrihet till varje pris på s. 111.

Efter detta moment ska du kunna:

 • Vad vad som krävs för att ett land ska räknas som en demokrati.
 • Skillnaderna mellan direkt och indirekt demokrati.
 • Skillnaderna mellan demokrati och diktatur
 • Känna till vilka frågor vi folkomröstat om.
 • De olika begreppen.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!