Vad är politik?

Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 108-109
 2. Gör uppgifterna på s. 109.
 3. Träna på begrepp:
  • Politik
  • Aktör
  • Allmänintresse
  • Demokrati
  • Grundlag
  • Representant
  • Styrelseskick/Statsskick
  • Formell makt
  • Informell makt
  • Valrörelse
  • Rösträtt
  • Intresseorganisation
  • Lobbying. 

Efter detta moment ska du kunna:

 • Vad politik är. 
 • Vad demokrati betyder. 
 • Vad en grundlag är. 
 • Vad politik behövs till. 
 • De olika begreppen.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!