Den amerikanska revolutionen

Quiz – Den amerikanska revolutionen.

Efter du tittat på genomgången och gjort quiz:

Uppgifter:

  1. Läs s. s. 86-89 i Utkik historia.
    1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg s. 89.
    2. Använd stödmallen för Orsaker och konsekvenser och gör en egen lista över orsaker, konsekvenser och aktörer.

Diskussionsuppgift:

  • Fundera över vilka likheter och skillnader du ser mellan den industriella och amerikanska revolutionen. Finns det några?
  • Finns det gemensamma orsaker?
    • Skriv ned i punktform.

Mål:

  • Du känner till mellan vilka år den amerikanska revolutionen och frihetskriget varade.
  • Du känner till orsakerna till utbrottet av revolutionen.
  • Du känner till Sjuårskriget, Boston Tea Party och självständighetsförklaringen.
  • Du känner till Benjamin Franklin och George Washington.
  • Du känner till skillnad i livsmöjligheter mellan män, kvinnor och slavar.
  • Du känner till några konsekvenser av revolutionen.
  • Du kan placera ut perioden på en tidslinje.
Download PDF