Den industriella revolutionen – Orsaker och konsekvenser (utökad)

En mer omfattande genomgång av den industriella revolutionens orsaker och konsekvenser.

Download PDF