Emigrationen

Quiz

Uppgifter:

  1. Sammanfatta i punktform händelserna under Sveriges 1800-tal (använd gärna andra källor)
  2. Vilken eller vilka skeenden anser du vara viktigast under 1800-talet? Försök koppla ihop skeendet med nutiden och motivera på vilket sätt dåtid och nutid hänger samman.

 

Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!