Sveriges 1800-tal

Uppgifter:

Skriv samtliga i ett Google-dokument som du delar ut till mig.

Uppgifter till Den nya tiden s. 72-84

Vid behov använder du även ne.se

  1. Varför fick Sverige ett nytt kungahus i början av 1800-talet?
  2. Ge exempel på hur skillnader i konservativ och liberal politik i Sverige tog uttryck på 1800-talet.
  3. Under 1800-talet skiftades det svenska jordbruket. Vad innebar det för vanliga människor och vad fick det för konsekvenser? (Långsiktiga/kortsiktiga)

Uppgifter till Den nya tiden s. 90-101

Vid behov använder du även ne.se

  1. Vad tror du menas med Det moderna Sverige föds?
  2. Berätta kortfattat om den politiska utvecklingen från 1866 till 1921.

Uppgifter till Den nya tiden s. 109-111

Vid behov använder du även ne.se

  1. Hur många svenskar emigrerade åren 1850-1920?
  2. Vad var de olika orsakerna till att människor emigrerade?
  3. Finns det likheter med dagens Sverige?

Emigrationen

2015-01-20 15:06:10

Quiz

Uppgifter:

  1. Sammanfatta i punktform händelserna under Sveriges 1800-tal (använd gärna andra källor)
  2. Vilken eller vilka skeenden anser du vara viktigast under 1800-talet? Försök koppla ihop skeendet med nutiden och motivera på vilket sätt dåtid och nutid hänger samman.

 

Download PDF
Read more... 0 comments

Vad åt man i Sverige på 1800-talet?

2015-11-26 13:48:54

Historieätarna: Romantiken (Vad åt man i Sverige i början av 1800-talet)

Historieätarna: Den Oscarianska tiden (Vad åt man i Sverige i slutet av 1800-talet)

 

 

Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF