Upplysningen

Självutvärdering Upplysningen

Quiz – Upplysningen

Skriv dina uppgifter i ditt google-dokument.

Begrepp:

Förklara orden genom att sätta in dem i en mening.

 • Vetenskaplig revolution
 • Förnuft
 • Vidskepelse
 • Censur
 • Encyklopedi
 • Uppgifter
 • Yttrandefrihet.
 • Koloni
 • Sekularisering
 • Humanism
 • Adelsman
 • Vetenskapsman
 • Forskning
 • Ståndsprivilegium
 • Maktfördelning
 • Borgare
 • Censur
 • Jämlikhet
 • Rättighet

Att arbeta med:

 1. Läs följande:

Uppgifter:

 1. Förklara kortfattat vad upplysningen var.
 2. Välj en av personerna ovan. Förklara varför denne är en bra representant för upplysningens idéer.
 3. Med hjälp av analysmallen nedan (klicka för större version) analyserar du orsaker och konsekvenser till upplysningstiden.

Analysmall upplysningstiden.001.png.001
Mål:

Se självutvärdering/kunskapskrav.

Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!