Revolutionens tidsålder

Arbetsområdet täcker tiden från de ekonomiska och sociala förändringar som rubriceras som industriella revolution till de politiska och sociala revolutionerna i Nordamerika och Frankrike samt dess orsaker och följder. Fokus ligger på social och ekonomisk förändring.

Filmtips:

Följande filmer finns att kolla på på Av-Media. Är du inte registrerad, gå in på avmkr.se/mediekatalog/ och bli medlem!
 • Max 1800-tal : Revolutionernas århundrade
 • Den industriella revolutionen
 • Max 1800-tal – Höjdare : Framstegens tidsålder
 • Teknik & Vetenskap : En industriell revolution
 • Franska Revolutionen del 1 – April 1789 – September 1792
 • Franska Revolutionen del 2 – Oktober 1791 – November 1799
 • Marie Antoinette – Frankrikes sista drottning

Napoleonkrigen

2015-01-08 22:29:59

Efter du sett filmen:

Quiz – Napoleonkrigen.

Uppgifter:

 1. Läs s. 101 i Utkik Historia.
  1. Gör Ordkunskap, Kommer du ihåg? och Ordna händelserna på s. 101.
 2. Läs s. 103Utkik historia.
  1. Gör Kommer du ihåg? s. 103.
 3. Gör testet på området. Har du mer än 75% går du vidare till nästa uppgift. Annars repeterar du.
 4. Gör uppgiften En hantverkares berättelse (finns i Drive).

Mål:

 • Du känner till orsakerna till Napoleons maktövertagande.
 • Du känner till de viktigaste årtalen som rör Napoleonkrigen.
 • Du känner till orsakerna till Napoleons fall.
 • Du känner till några av de platser som hör ihop med Napoleon.

 

Download PDF
Read more... 0 comments

Franska revolutionen - Från revolution till diktatur

2014-05-06 20:30:35

Efter du sett filmerna:

Quiz – Från revolution till diktatur

Uppgifter:

 1. Läs s. 99Utkik Historia.
  1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg s. 99.
 2. Läs s. 100 i Utkik Historia.
  1. Gör Ordkunskap och kommer du ihåg s. 100
 3. Använd stödmallen för Orsaker och konsekvenser och fyll ut listan med konsekvenser och aktörer.

Mål:

 • Du känner till Den andra revolutionen, skräckväldet och revolutionskrigen.
 • Du känner till hur revolutionen utvecklades från stormningen av Bastiljen till revolutionens död.
 • Du känner till revolutionens konsekvenser.
 • Du känner till kopplingen mellan ideologierna och den franska revolutionen.
 • Du kan placera skräckväldet och Napoleons maktövertagande på en tidslinje.
Download PDF
Read more... 0 comments

Franska revolutionens orsaker

2014-05-04 12:58:46

Musiken genomgången inleds med kallas Marseljäsen eller Krigssång för Rhenarmén och är Frankrikes nationalsång. Den skrevs 1792 inför de stundande revolutionskrigen och blev nationalsång 1795.

Efter du tittat på filmerna:

Quiz – Franska revolutionens orsaker

Uppgifter:

 1. Läs s. 95 – 96 i Utkik Historia.
  1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg  s. 96.
 2. Läs s. 98Utkik Historia.
  1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg s. 98.
 3. Använd stödmallen för Orsaker och konsekvenser. Fyll ut listan med orsaker och aktörer.

Mål:

 • Känna till orsakerna till revolutionens utbrott.
 • Känna till hur ståndssamhället var uppbyggt.
 • Känna till kopplingarna mellan Amerikanska revolutionen och Franska revolutionen.
 • Veta vad Bastiljen, privilegierna, Trikoloren, upplysningen och nationalförsamlingen var.
 • Veta vem Ludvig XVI, Voltaire, Montesquieu och Rousseau var.
 • Kunna placera revolutionens utbrott på en tidslinje.
Download PDF
Read more... 0 comments

Den amerikanska revolutionen

2014-04-27 13:54:30

Quiz – Den amerikanska revolutionen.

Efter du tittat på genomgången och gjort quiz:

Uppgifter:

 1. Läs s. s. 86-89 i Utkik historia.
  1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg s. 89.
  2. Använd stödmallen för Orsaker och konsekvenser och gör en egen lista över orsaker, konsekvenser och aktörer.

Diskussionsuppgift:

 • Fundera över vilka likheter och skillnader du ser mellan den industriella och amerikanska revolutionen. Finns det några?
 • Finns det gemensamma orsaker?
  • Skriv ned i punktform.

Mål:

 • Du känner till mellan vilka år den amerikanska revolutionen och frihetskriget varade.
 • Du känner till orsakerna till utbrottet av revolutionen.
 • Du känner till Sjuårskriget, Boston Tea Party och självständighetsförklaringen.
 • Du känner till Benjamin Franklin och George Washington.
 • Du känner till skillnad i livsmöjligheter mellan män, kvinnor och slavar.
 • Du känner till några konsekvenser av revolutionen.
 • Du kan placera ut perioden på en tidslinje.
Download PDF
Read more... 0 comments

Den industriella revolutionen - Orsaker och konsekvenser (utökad)

2014-04-23 08:11:58

En mer omfattande genomgång av den industriella revolutionens orsaker och konsekvenser.

Download PDF
Read more... 0 comments

Den industriella revolutionen - Förlopp och konsekvenser

2014-04-22 21:54:14

Quiz – Förlopp och konsekvenser

Efter du tittat på filmerna:

Uppgifter:

 1. Läs s. 75 i Utkik Historia.
  1. Gör Ordkunskap på s. 75 i Utkik Historia.
 2. Läs s. 76-77 i  Utkik Historia.
  1. Gör Ordkunskap på s. 77 Utkik Historia.
  2. Använd stödmallen för Orsaker och konsekvenser. Fyll ut listan med konsekvenser.
  3. Gör uppgiften Ett stort steg för mänskligheten på s. 79 (finns i Drive)
 3. Läs om industrialiseringen i Sverige på s. 80  samt s. 81 i Utkik Historia.
  1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg? på s. 80.
 4. Gör uppgiften Historiebruk: Industriella revolutionen (finns i Drive).
 5. Gör testet på området. Har du mer än 75% går du vidare till nästa område. Annars repeterar du.

Begrepp:

 • Allmänningar
 • Kapital
 • Ångmaskin
 • Ångfartyg
 • Marknad

Mål:

 • Du vet vilka James Hargreaves, James Watt, John Kay och Robert Stephenson var och vad de gjorde.
 • Du vet vad Flygande skyttenSpinning Jenny, ångmaskinen och The Rocket var och varför de är viktiga.
 • Du vet hur livet var för arbetarklassen i städerna.
 • Du känner till konsekvenser av industrialiseringen.
 • Du känner ungefär till kronologin.
 • Du känner till begreppen.
Download PDF
Read more... 0 comments

Den industriella revolutionen - Bakgrund

2014-04-22 21:34:08

Inled med att göra ett förtest på “Den industriella revolutionen”

join.quizizz.com och ange koden: 481915

Quiz: Den industriella revolutionen – Orsaker

Efter du tittat på filmerna:

Uppgifter:

 1. Läs s. 72– 74 i Utkik Historia.
 2. Använd stödmallen för Orsaker och konsekvenser och gör en egen lista över orsaker och aktörer.
 3. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg? s. 74 i Utkik Historia.

Diskussionsuppgift:

 • Hur hänger kolonialism och triangelhandel ihop med industriell revolution?
 • Titta på Hemarbete blir fabriksarbete och förklara:
  • Varför det blev nödvändigt att bygga fabriker
  • Varför maskinerna vad nödvändiga för massproduktion.

Begrepp:

 • Livegen
 • Borgare
 • Befolkningsexplosion
 • Råvaror
 • Flygande skytteln
 • Spinning Jenny
 • Ångmaskinen
 • Fackförening
 • Lockout
 • Strejk
 • Konsumentkooperation
 • Arbetarrörelse

Mål:

 • Du känner till de olika orsakerna till den industriella revolutionen.
 • Du känner till varför Flygande skyttelnSpinning Jenny och Ångmaskinen var viktiga.
 • Du känner till några viktiga aktörer.
 • Du känner till de olika begreppen och kan använda dem i ett sammanhang.
 • Du vet hur jordbruket förändrades och konsekvenser av det.
 • Du kan placera industrialiseringens inledning på en tidslinje.
Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF