Elevens val: projektuppgifter

Historia:

 • Släktforskning: Ta reda på vad du kan om dina släktingar och tiden de levde i.
 • Dagens historia: Välj en dag i historien och leta upp en händelse som skedde den dagen. Skriv en artikel om händelsen.
 • Tidslinje: Välj en tidsepok eller en viktig händelse och gör en tidslinje till den, antingen analog eller digital.
 • En historisk berättelse: Skriv en historisk berättelse där du utgår från en händelse.
 • Valfri fördjupning: Välj ett fritt ämne och fördjupa dig i. Presentera det på valfritt sätt.

Religion:

 • Religionsundersökning: Gör en enkätundersökning om någon religiös fråga och undersök hur det ser ut på skolan. Gör en presentation av din undersökning. Undersök någon annan plats och jämför.
 • Religiösa grupperingar: Leta upp en mindre religiös grupperingar och gör en presentation.
 • Religiösa högtider: Välj två religiösa högtider inom två olika religioner. Ta reda på så mycket du kan om dem och jämför dem. Presentera på valfritt sätt.
 • Intervju: Intervjua företrädare för olika religioner som finns i Växjö. Gör en kortfilm.
 • Valfri fördjupning: Välj ett fritt ämne och fördjupa dig i. Presentera det på valfritt sätt.

Geografi:

 • Jämför länder: Välj två länder och jämför olika geografiska förhållanden. 
 • Geografisk undersökning: Välj en fråga om närmiljö och undersök den på skolan och någon/några andra platser. Gör en enkätundersökning. 
 • Tillverka ett spel: Välj ett område inom geografi och skapa ett eget geografispel. 
 • Resereportage: Skriv ett fiktivt resereportage från en valfri plats. 
 • Valfri fördjupning: Välj ett fritt ämne och fördjupa dig i. Presentera det på valfritt sätt.

Samhällskunskap:

 • Politisk undersökning: Välj en politisk fråga som intresserar dig. Undersök med hjälp av en enkät frågan på skolan och någon annan plats. Gör en presentation av resultaten. 
 • Intervjua politiker: Välj en politisk fråga och intervjua politiker inom ett parti. Fråga olika representanter om frågan och jämför vad de tycker. Presentera resultaten. 

 • Statsskick: Välj tre-fyra olika länder och jämför deras statsskick. Berätta om likheter och skillnader. Presentera på valfritt sätt. 

 • Starta ett parti: Starta ett eget fiktivt parti. skriv partiprogram, bestäm ideologi, styrelse osv.

 • Valfri fördjupning: Välj ett fritt ämne och fördjupa dig i. Presentera det på valfritt sätt.
Download PDF