Religion år 8

I religion för årskurs 8 ingår följande arbetsområden:

Kristna kyrkor: Med utgångspunkt i den kristna tron och dess uppkomst arbetar vi med de kristna kyrkornas historia, utbredning och särart. Huvudfokus ligger på de tre stora inriktningarna; katolicism, ortodoxi och protestantism. Även den svenska kristendomen, via reformation och frikyrkorörelserna berörs.

Nyreligiositet och sekulära åskådningar: I området arbetar vi med de olika religiösa grupperingar som uppstått i modern tid. Delvis de som är kopplade till olika kristna rörelser, men också andra. Vi kommer också beröra de sekulära livsåskådningarna.

Download PDF