Om mig

Min utbildning är genomförd vid tre lärosäten på samma plats. Jag påbörjade min lärarutbildning hösten 1998 då det som idag är Linnéuniversitetet fortfarande var Växjö Högskola. Innan jag hann ta ut min lärarexamen hade det bytt namn till Växjö Universitet och när jag 2011 återvände för att på kvällstid läsa in en magisterexamen i historia hade det hunnit byta namn till Linnéuniversitetet.

 

Jag tog examen vid Växjö Universitet till jul 2002, som SO-lärare för årskurs 4-9. Jag har utöver detta studerat en rad kortare kurser, inkluderande mytologi, genusvetenskap, historia och religion.

 

2013 tog jag ut en magisterexamen i historia och är sedan juli 2013 legitimerad lärare för grundskolans årskurs 3-9 i samtliga SO-ämnen. För historia och religion har jag en utökad behörighet som omfattar undervisning på gymnasienivå samt undervisning på spetsutbildningar inom humanistisk och samhällsvetenskaplig inriktning.
Download PDF