Så styrs Sverige

Området handlar om den politiska strukturen i Sverige. Hur val av olika politiska beslutsnivåer går till, hur beslut fattas och hur förvaltning genomför politiken. Området är en fortsättning på området Politik, demokrati och statsskick och förklarar åsikternas förverkligande från EU till kommunala nämnder.

Utredande eller utvecklade frågor (valfria)

Grundlagar

 1. Sammanfatta de svenska grundlagarna. Vad de innehåller och hur gamla de är.
  • Skriv en förklaring av hur grundlagarna hänger ihop med vårt sätt att styra Sverige (riksdag, regering, kommuner, statschef, regeringschef, parlamentarism, demokrati etc.) Tänk på så många av begreppen som möjligt.
 2. Gör uppgiften Grundlagar på s. 127

Lagstiftning

 1. Förklara (rita och beskriv) hur svensk lagstiftning går till, från motion/proposition till verkställande. Tänk på begrepp och exempel.

Valprocess

 1. Gör uppgift 1-2 på uppgiften Olika valsystem i olika länder på s. 131

Kommuner och regioner

 1. Förklara (rita och beskriv) hur ett beslut fattas och verkställs i kommuner och landsting (regioner). Jämför med hur ett beslut fattas och verkställs på statlig nivå.
 2. Förklara Länsstyrelsernas uppgifter och syften.

Så styrs länder

 1. Förklara kortfattat hur parlamentarism fungerar. Jämför parlamentarism med presidentialism och förklara fördelar och nackdelar med de olika systemen.
  1. Ta reda på vad som skiljer enkammarsystem från tvåkammarsystem. Vad är fördelar och nackdelar med de olika systemen?

Riksdag och regering

 1. Förklara hur riksdagen tillsätts.
 2. Förklara hur regeringen tillsätts.
 3. Förklara skillnaden mellan riksdagens och regeringens uppgifter.

Till provet:

Följande saker kommer finnas med som en del på provet:

Självutvärdering: Så styrs Sverige


Så styrs Sverige

2016-01-18 22:17:47

Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 125-126
 2. Gör uppgifterna på s. 126
 3. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Riksdagsledamot
  • Landsting
  • Kommun
  • Myndighet
  • Förvaltning
  • Författning
  • Grundlag
  • Europakonventionen
  • Regeringsformen
  • Tryckfrihetsförordningen
  • Yttrandefrihetsgrundlagen
  • Successionsordningen

Efter detta moment ska du kunna:

 • Veta vem som är Sveriges statschef. 
 • Veta vem som är Sveriges regeringschef.
 • Veta skillnaden mellan statschef och regeringschef. 
 • Känna till de fyra olika beslutsnivåerna.
 • Veta vad förvaltningarna och myndigheterna gör.
 • Veta vilka våra grundlagar är.
 • De olika begreppen
Download PDF
Read more... 0 comments

Valsystemet

2016-01-18 22:19:08

Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 128-129
 2. Gör uppgifterna på s. 129
 3. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Medborgare 
  • Valdeltagande 
  • Allmänna val 
  • Europaparlamentet 
  • Röstberättigad 
  • Förtidsrösta 
  • Valsedel 
  • Personröst 
  • Proportionella val 
  • Valkrets 
  • Mandat 
  • Mandatperiod 
  • Utjämningsmandat 
  • Spärrgräns 
  • Vågmästare

Efter detta moment ska du kunna:

 • Veta vem som är röstberättigad.
 • Veta vilka församlingar vi får rösta till.
 • Känna till hur det går till att rösta.
 • Känna till spärregler.
 • Veta hur riksdagen tillsätts.
 • De olika begreppen.
Download PDF
Read more... 0 comments

Riksdagen

2016-01-18 22:30:00

Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 132
 2. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Talman
  • Kammaren
  • Plenisalen
  • Motion
  • Proposition
  • Interpellation
  • Utskott
  • Remiss
  • Betänkande
  • Partipiska
  • Acklamation
  • Bifalla

Efter detta moment ska du kunna:

 • Vad riksdagen fattar beslut om. 
 • Hur många mandat som finns i riksdagen. 
 • Varför antalet mandat är ojämnt.
 • Hur en lag stiftas.
 • Vad ett utskott gör.
 • De olika begreppen.
Download PDF
Read more... 0 comments

Regeringen

2016-02-08 08:55:27

Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 133
 2. Gör uppgifterna på s. 133
 3. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Statsminister
  • Majoritetsregering
  • Minoritetsregering
  • Koalitionsregering
  • Enpartiregering
  • Samlingsregering
  • Verkställning
  • Departement
  • Förordning
  • Statsråd
  • Minister
  • Länsstyrelse
  • Landshövding
  • Ministerstyre

Efter detta moment ska du kunna:

 • Vad regeringen har för uppgifter.
 • Vad myndigheternas uppgift är.
 • Vad länsstyrelsen gör.
 • De olika begreppen.

 

Download PDF
Read more... 0 comments

Kommuner och landsting

2016-02-10 09:01:06

Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 135-137
 2. Gör uppgifterna på s. 137
 3. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Kommunfullmäktige
  • Landstingsfullmäktige
  • Kommunalskatt
  • Kommunstyrelse
  • Kommunalråd
  • Nämnd
  • Län
  • Landsting
  • Region
  • Regionstyrelse

Efter detta moment ska du kunna:

 • Vad kommunerna ansvarar för.
 • Vilka som styr över en kommun.
 • Vad landstingen ansvar för.
 • Vilka som styr över landstingen.
 • De olika begreppen.
Download PDF
Read more... 0 comments

Förvaltning

2016-02-10 09:10:59
Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF