Internationella relationer

Inom ramen för området Internationella relationer kommer en lång rad delmoment avklaras, från arbete med internationella organisationer, till resursfördelning i världen och aktuella konflikter.

Alignementmatris Internationella relationer
Självutvärdering Internationella relationer

Aktuella konflikter – uppgift


Millenniemålen

2014-05-11 19:49:34

Läs även Millenniemålen.nu

Download PDF
Read more... 0 comments

Folkrätt och mänskliga rättigheter

2014-03-17 22:06:34

Artikel om folkrätt på SO-rummet.

Download PDF
Read more... 0 comments

Aktuella konflikter

2014-03-14 00:21:13

Efter du sett filmen: 

 • Förbered diskussionsuppgift:
  • Skriv ned en några stycken konflikter du kommer på. Vad kan du klassa dessa som; poliltiska, ekonomiska eller ideologiska
  • Skriv ned om de är mellanstatliga eller inomstatliga. S
  • Skriv ned tankar om lösningar. Vilka metoder tycker du är bäst? Varför?

Mål:

 • Du känner till några aktuella konflikter.
 • Du kan ge exempel på internationell konflikthantering.

 

Download PDF
Read more... 0 comments

Globala organisationer

2014-03-12 15:51:21

 

 

Download PDF
Read more... 0 comments

Internationella organisationer

2014-03-10 13:40:10

Material:

 • Läs kompendiet om internationella organisationer
 • Jobba med instuderingsuppgifter nedan:

Använd häftet, Globalis och Landguiden för att svara på frågorna.

  1. Vad menas med ”Demokratin inte självklar”?
  2. I häftet anges tre former för makt. Vilka är de? Vad innebär de?
  3. Vad gör G8 och G20
  4. Vad har hänt med de militära kostnaderna sedan 2000?
  5. Det finns olika uppfattningar om hur makten kommer förändras i framtiden. Vilka?
  6. Vad gör: NATO, OECD, WTO, World Economic Forum, IMF, IBRD
  7. Finns det kritik mot organisationerna? Vilken?

Diskussionsuppgift:

 • Vilken eller vilka organisationers arbete tycker du är viktigast? Varför? Tycker du det saknas några internationella organisationer?

Mål

 • Ha kännedom om vad organisationerna jobbar med och vad deras syfte är.
 • Ha kännedom om hur de olika organisationerna kan påverka ekonomisk och social utveckling.
 • Ha kännedom om de olika organisationernas roll i internationell konflikthantering.
Download PDF
Read more... 0 comments

Vad händer i Ukraina?

2014-03-03 13:21:18

Situationen i Ukraina är minst sagt turbulent. Somliga menar att vi står på randen till ett nytt storkrig i Europa. Men vad är det egentligen som händer och varför?

Läs artiklarna nedan i grupp och försök reda ut:

5 saker om konflikten i Ukraina.

Krisen i Ukraina på 60 sekunder.

Väst kommer inte enas mot Ryssland

1. Vad är orsaken till konflikten?

2. Vad är det som egentligen har hänt?

3. Vad kan konsekvenserna bli?

Därefter tittar vi på Agenda från 2014-03-02 och diskuterar.

Download PDF
Read more... 0 comments

FN

2014-03-02 22:32:34

FN: Quiz

Diskussionsuppgift:

Vad är FN:s viktigaste uppgifter? Vilka brister finns i FN:s uppbyggnad? Vad tycker du skulle kunna förändras?

Efter du sett filmen:

 • Gleerups Utkik: Läs s. 152
 • Digilär: Avsnittet Rättsskipning och rättigheter
  • Titta på introduktionen Förenta Nationerna
  • Läs kapitlet Förenta Nationerna
  • Jobba med instuderingsuppgifter
 • SO-rummet: Förenta nationerna.

Mål:

 • Känna till FN:s uppkomst och orsaker till bildandet.
 • Känna till FN:s uppgifter.
 • Känna till några olika FN-organ.
 • Känna till hur Generalförsamlingen arbetar.
 • Känna till Veto-rätten.

 

Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF