Internationella organisationer

Material:

 • Läs kompendiet om internationella organisationer
 • Jobba med instuderingsuppgifter nedan:

Använd häftet, Globalis och Landguiden för att svara på frågorna.

  1. Vad menas med ”Demokratin inte självklar”?
  2. I häftet anges tre former för makt. Vilka är de? Vad innebär de?
  3. Vad gör G8 och G20
  4. Vad har hänt med de militära kostnaderna sedan 2000?
  5. Det finns olika uppfattningar om hur makten kommer förändras i framtiden. Vilka?
  6. Vad gör: NATO, OECD, WTO, World Economic Forum, IMF, IBRD
  7. Finns det kritik mot organisationerna? Vilken?

Diskussionsuppgift:

 • Vilken eller vilka organisationers arbete tycker du är viktigast? Varför? Tycker du det saknas några internationella organisationer?

Mål

 • Ha kännedom om vad organisationerna jobbar med och vad deras syfte är.
 • Ha kännedom om hur de olika organisationerna kan påverka ekonomisk och social utveckling.
 • Ha kännedom om de olika organisationernas roll i internationell konflikthantering.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!