Väckelserörelsen

Diskussionsuppgift:

 • Mot 1700-talets slut började nya religiösa uppfattningar växa fram. Vilka var orsakerna och vad blev konsekvenserna?
 • Använd Sambandsmodellen till hjälp.

Digilär:

 • Avsnittet Religion och samhälle
  • Läs kapitlet Det sekulära samhället.
  • Jobba med instuderingsuppgifterna.

Mål:

 • Du känner till några olika frikyrkor och vad som är typiskt för dem.
 • Du känner till begreppen pietism, väckelserörelse, religionsfrihet, sekularisering, baptism, kongregationalism.
 • Du känner till varför frikyrkorna växte fram.
 • Du vet, i stora drag, hur Sverige gick från enhetskyrka till sekulär stat.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!