Antikens Rom

Även det romerska riket har haft stor betydelse för Europas framväxt och den europeiska kulturen. Riket växte fram ur staden Rom som växte från liten by till miljonstad.

Roms utveckling delas upp i två perioder: Republiken och Kejsartiden.

Till en början var Rom ett kungarike som styrdes av andra folk. Runt 500 fvt införs republik och en form av demokrati infördes. Makten koncentrerades till två folkvalda konsuler och en vad folkförsamling.

‘Rom erövrade under denna tid sina grannländer och lade först under sig hela Italien och efter att besegrat staden Karthago under en lång rad krig mellan 264 fvt och 146 fvt blev Rom medelhavets dominerande rike. I den romerska republiken rådde dock politiska stridigheter vilket inte upphörde förrän Julius Cesar utsågs till diktator på livstid 45 fvt. Julius Cesar mördas år 44 fvt. och efterträds av Octavianus som år 27 fvt utropar sig till Roms förste kejsare med namnet Augustus.

Kejsartiden inleds därmed och pågår till Roms fall 476 evt då Roms siste kejsare avsätts och med det årtalet tar tidsperioden vi kallar antiken slut.

Under kejsartiden växer Rom ytterligare och innefattar i praktiken hela dagens Västeuropa, hela medelhavet och Nordafrika och områden i dagens Mellanöstern och var som allra största år 116 evt. Med detta spreds romersk kultur, sätt att leva, idéer, politik, teknologi och den kristna religionen över hela Europa. Eftersom problemen med att hålla ihop riket blev större ju mer det växte. År 395 delades riket upp i Västrom och Östrom. Västrom fick under 476 medan Västrom levde kvar ända till 1453.

 

Många av de byggnader som romarna byggde står kvar än idag och vissa används fortfarande. På samma vis lade också Rom grunden för flera av dagens europeiska storstäder.


Republiken Roms första tid

2014-01-26 13:43:21

Quiz – Republiken Roms första tid.

Efter du sett filmen och gjort quizen:

Läsa:

 • Historia 7 s. 50-55

Begrepp:

Förklara följande begrepp:

 • Senaten
 • Puniska krigen
 • Kartago
 • Republik
 • Rom
 • Pyrrhus-seger
 • Hannibal
 • Romulus och Remus
 • Gladiator
 • Diktator
 • Medborgare
 • Slav
 • Armé

Uppgifter:

 1. Svara på följande frågor:

  Vilken stad var huvudstad i det romerska riket?
  Vilka var romarnas fiender? Nämn minst tre.
  Hur lyckades romarna expandera, göra sitt rike större?
  Vilka områden omfattade den romerska republiken när den var som störst?
  Hur styrdes den romerska republiken, vilka hade makten?
  Vilka var patricierna?
  Vilka var plebejerna?

 2. Uppgifter på lösblad.

Mål:

 • Känna till den romerska republiken.
 • Känna till vilka etruskerna var
 • Känna till de puniska krigen och den romerska erövringen av Appeninska halvön.
 • Känna till vilka Pyrrhus och Hannibal var.
 • Känna till vad patricier, plebejer, konsul, senat och diktator innebär.
 • Känna till varför antalet slavar ökade.
 • Kunna placera den romerska republiken och de puniska krigen på en tidslinje
Download PDF
Read more... 0 comments

Från republik till kejsardöme

2014-01-29 23:52:23

(Denna är valfri, men är så klart bra att se)

Quiz – Från republik till kejsardöme.

Efter du sett filmen och gjort quizet:

Läsa:

 • SO-S Historia 7 Från republik till kejsardöme s. 56-59

Begrepp:

Förklara följande begrepp/ord

 • Kejsare
 • Julius Caesar
 • Cleopatra
 • Pompej Magnus
 • Augustus Caesar
 • Inbördeskrig
 • Pax Romana
 • Caligula
 • Galler

Uppgifter:

 • Vem var Brutus och vad gjorde han som blev så viktigt?
 • Vem var Spartacus och vad gjorde han i det romerska riket?
 • Vilken är den huvudsakliga skillnaden mellan en republik och ett kejsardöme?
 • Vilken ny religion grundades år 0 i det romerska riket?

Diskussionsuppgift:

 • Skriv ned för dig själv:
  1. Hur lång tid existerade det romerska riket?
  2. Känner du några stora riken idag?
  3. Tror du alla riken går under förr eller senare?

Om du hinner:

 • Bildberättelsen Romarriket och instuderingsfrågor.

Mål:

 • Känna till den hur Rom blir kejsardöme.
 • Känna till vilka Julius Ceasar, Augustus, Bröderna Gracchus och Spartacus var.
 • Känna till de fortsatta romerska erövringarna..
 • Kunna placera händelser kopplat till det ovanstående på en tidslinje.
Download PDF
Read more... 0 comments

Roms nedgång och fall.

2014-02-04 19:47:43

Quiz – Från republik till kejsardöme.

Efter du sett filmen och gjort quizet:

Läsa:

SO-S Historia 7 s. 65-69

Uppgifter:

 • Redogör för kristendomens spridning och utveckling i det romerska riket från år 0 till ca 300 evt.
 • Beskriv Romarrikets fall.
 • Använd era kunskaper om Romarrikets expansion och fundera över hur begreppet ”söndra och härska” är användbart? 
 • Varför delade man det romerska riket år 395 evt? 
 • Fundera över slavarnas betydelse för patricierna och plebejerna. 
 • Beskriv ”det romerska arvet”. Vad var det egentligen av det romerska riket som överlevde det romerska rikets fall? 

Digilär:

 • Avsnittet Världshistorien fram till vår tid.
  • Kapitlet Det romerska imperiet, 11-15.
  • Instuderingsuppgifter, 12-16.

Diskussionsuppgift:

 • Skriv ned för dig själv:
  1. Hur länge existerade det romerska imperiet?
  2. Vilka andra historiska imperier känner du till?
  3. Finns det något nutida exempel som kan jämföras med Rom? Om det gör det, tror du det kommer existera för alltid?

Om du hinner:

 • Bildberättelsen Romarriket och instuderingsfrågor.

Mål:

 • Känna till det romerska rikets storlek och uppbyggnad.
 • Veta hur vanliga människor levde i det romerska riket.
 • Känna till levnadsskillnader för män och kvinnor.
 • Veta varför Trajanus, Hadrianus, Konstantin och Thodosius var viktiga kejsare.
 • Känna till hur kristendomen behandlades i det romerska riket.
 • Känna till när och varför det romerska riket går under.
Download PDF
Read more... 0 comments

Om du hinner.

2014-02-04 21:55:42

Är du klar med alla uppgifter?

I så fall kan du göra något av följande:

Romerska matvanor – Läs artikeln, svara på frågorna och maila till mig.

Var kommer månadernas namn från? – Läs artikeln om hur våra månader fått sitt namn, svara på frågorna och maila till mig.

Dödens arena – En artikel om de romerska gladiatorerna och Colosseum.

Romersk mytologi – Lär dig mer om de romerska gudarna och vad de betytt för vår framtid.

Innan katastrofen – Läs om hur människorna levde i Pompei innan stadens undergång.

Slaget vid Teutoburgerskogen – Lyssna på radioprogram om när romarna besegrades av germanerna.

 

Download PDF
Read more... 0 comments

Sammanfattning av det Romerska riket

2014-02-09 21:57:43
799 fvtDe äldsta delarna av staden Rom grundas.
Ca 500 fvtRunt år 500 fvt kastas de etruskiska kungarna ut ur Rom och staden blir till en republik.
ca 270 fvtRom hade besgrat såväl Etrusker i norr som Greker i söder och behärskade hela den Appeninska halvön.
264 - 241 fvtDet första Puniska kriget. Rom ger sig på Karthago och erövrar Sicilien, Sardinien och Korsika.
218 - –202 fvtDet andra Puniska kriget. 218 fvt vandrar Hannibal med sin armé över Alperna in i det romerska riket. Hannibal härjar i det romerska riket många år men tvingas återvända till Karthago när romarna sänder en här dit. Karthago besegrades och tvingades banta armé, flotta och betala stora skadestånd.
149 - 146 fvtDet tredje puniska kriget. Rom beslutade att förstöra Karthago och staden mer eller mindre jämnades med marken och salt plöjdes ner i åkrarna.
Ca 200 fvtRunt mitten av 200-talet fvt är i praktiken hela appeninska halvön under romersk kontroll.
146 fvtKarthago besegras slutgiltigt. Staden läggs i ruiner.
73 fvtSlaven Spartacus leder ett enormt slavuppror. Närmare 70 000 slavar deltar innan de besegras. Minst 5000 upprorsmän korsfästs längs Via Appia, vägen in till Rom.
46 fvtJulius Caesar är i praktiken ensam härskare över Rom efter flera års inbördeskrig.
44 fvt15/3 år 44 fvt mördas Julius Ceasar när han anländer till senaten.
31 fvt - 14 evtOctavianus, Ceasars arvinge, tar namnet Augustus Ceasar och gör om republiken till ett kejsardöme.
27 fvt –- 180 evtPax Romana - Den romerska freden. En period av 200 års inre fred. Detta möjliggjorde romersk expansion.
79 evt24/8 år 79 går staden Pompeij under i ett av vulkanen Vesuvius våldsamma utbrott.
54 - 68 evtKejsar Nero styr riket. Nero är mest känd för sin galenskap och för sina förföljelser av de kristna.
98 - 117 evtKejsar Trajanus styr riket-.
117 evtDet romerska riket har sin största utbredning. Rom sträcker sig från norra Afrika i södern till Skottland i norr och från Spanien i väst till dagens Irak i öst.
117 - 138 evtKejsar Hadrianus styr riket.
138 evtKejsar Hadrianus död markerar början på slutet för det romerska riket.
312 evtKejsar Konstantin får makten över det romerska riket.
330 evtdet romerska rikets huvudstad flyttas till Konstantinopel.
395 evtDet romerska riket delas i två delar, Östrom och Västrom.
476 evt4/9 år 476 avsätts den siste romerske kejsaren, Romolus Augustus , av den germanske krigarhövdingen Odovakar.
Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF