Samhällskunskap år 9

I  Samhällskunskap för årskurs 9 ingår följande arbetsområden: 

Samhällsekonomi: Hur ekonomi från det lilla till det stora fungerar. Från hushållen till utrikeshandel. Vi kommer också gå igenom saker som konjunkturer, prisbildning och liknande.

 

Internationell utblick: En samhällsvetenskaplig utblick med fokus på konflikter och internationella relationer.

 

Download PDF