Religion

“Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor”. LGR 11, s. 186

Detta är en samlingssida för ämnet Religion. Viss information och material som berör hela ämnesområdet kommer finnas här, men merparten finns under respektive årskurs sida.

Download PDF