Höj dina SO-betyg!

Allmänna tips

Det finns flera saker du kan göra både i klassrummet och utanför klassrummet som gör att du kommer få enklare att höja dina betyg, både i SO och i andra ämnen.

 1. Läs böcker. Ju mer du läser desto bättre blir din läsförståelse. När denna blir bättre går det snabbare att läsa materialet i skolan och det blir lättare att förstå. Att bara läsa det som du gör i svenskämnet är inte tillräckligt om du vill bli en bra läsare.
 2. Se på nyheter och läs tidningar. Detta gör att du får koll på vad som händer i din omvärld och får en ökad förståelse. Det är en fördel i alla SO-ämnen. Prata också med dina föräldrar om nyheter och vad som händer i världen.
 3. Gör dina uppgifter i god tid. Gör du läxor, förberedelser i god tid får du tid över till annat. Du kan också gå tillbaka och repetera och ibland möjligheten att reflektera över det du gjort. Dessutom blir uppgifter sällan riktigt bra om de görs i sista stund utan riskerar istället att bli slarviga.
 4. Titta på dokumentärer, läs faktaböcker, lyssna på podcasts. Internet är fyllt av möjligheter att fördjupa dig på egen hand i något som du är nyfiken på. Tänk bara på att olika källor har olika kvalitet.
 5. Får du sämre resultat än förväntat på ett område? Be om en fördjupningsuppgift eller liknande som du kan arbeta med vid sidan av det vi håller på med. Även om vi gått vidare så finns alltid en möjlighet att fördjupa, förbättra och utveckla det vi gjort tidigare. Det är nivån vid betygsättningen som räknas, inte när provet eller uppgiften görs första gången.

På lektionen:

 1. Kom i tid och använd lektionerna till rätt saker. Att spela när jag vänder ryggen till, svara på ett sms, snapchat eller vad det kan vara är kanske både lockande och enkelt. Det är dock du som förlorar på det. Den tid du inte ägnar åt det du ska under lektionen kommer du få ta igen någon annan gång.
 2. Anteckna! Det jag säger och det jag skriver på tavlan är viktigt. Jag skriver och säger det av en anledning. Det gäller både i mina videogenomgångar och på lektionstid. Antecknar du kommer du minnas bättre och du får också lite av en förvarning av vad som kan komma att vara viktigt på ett prov eller liknande.
 3. Fråga när du inte förstår, hellre en gång för mycket än en gång för lite. Är jag upptagen med att förklara för någon annan så fråga en kompis. Eller försök lösa uppgiften tillsammans. Hellre det än att du sitter overksam.
 4. Förklara för en kompis! Ser du någon som kört fast? Hjälp till! Tillsammans kommer vi längre och när du hjälper någon annan tvingas du använda det du lärt dig.
 5. I SO-ämnena är det gott om tillfällen då det inte finns rätt eller fel svar. Då är det viktigare att du visar en åsikt eller kan tänka självständigt. Ta utrymme. Säg vad du tycker och varför!
 6. Håll koll på kunskapskraven! Om du vet vad som krävs för en viss nivå är det lättare att komma dit. I varje område finns delmoment eller delkrav. Se till att du vet vad dessa är och att du förstår dem!
 7. Använd alla kanaler! Jag finns på sociala medier. Jag är i regel ganska snabb på att svara på frågor där. Dyker det upp något efter skoltid så ställ frågan. Kanske kan någon annan ge tid svar innan jag hinner…

Kunskapskraven

Viktigt att tänka på när det kommer till kunkapskraven är att för att nå betygen E, C och A krävs det att du uppnått denna nivå i samtliga kunskapskrav. Det räcker alltså inte att vid något enskilt tillfälle vara på en viss nivå på uppgifter som testar delar av kraven. På samma vis gäller det åt andra hållet. Har du länge legat på en stabil nivå räcker det alltså inte med ett enstaka tillfälle med lägre nivå för att du ska sänka ditt betyg.

För dig som ligger på F.

 • Var aktiv på lektionerna såväl skriftligt som muntligt. Gör dina läxor, förberedelser och uppgifter.
 • Se till att du har koll på fakta i första hand. Har du lärt dig hur så är nästa steg att lära dig varför vilket också är en viktig del av alla betyg.
 • Det räcker alltså inte att veta något. Du måste också kunna använda dina kunskaper.
 • Fråga om hjälp. Fråga om vad du behöver för att ta dig vidare. Håll koll på vilka kunskapskrav du klarat av eller inte klarat av.

För dig som ligger på E-D

Du har förmodligen kläm på hur du ska läsa in fakta och ta dig vidare från detta. Tänk på att det är viktigt att vara aktiv på lektionerna både muntligt och skriftligt.

 • När du förklarar saker, tänk på att inte bara förklara hur saker är utan också varför. Tänk också på att försöka ta saker längre än ett exempel eller en orsak/konsekvens. Vill du höja dina betyg måste du kunna resonera i mer än ett eller ett fåtal led. Detta gäller både djup och längd i förklaringar.
 • Träna på att försöka se saker ur fler än ett perspektiv. Om du ska förklara en händelse i vår omvärld, eller varför någonting har hänt finns det alltid flera olika sätt att se på dessa eller olika förklaringar. Försök sätta dig in i andras perspektiv, inte bara ditt eget.
 • Tänk på att inte göra saker för enkelt eller för kortfattat. Om du ska kunna analysera eller resonera krävs ett visst utrymme. Samtidigt är det också viktigt att tänka på kvalitet. Det är alltid viktigare vad du skriver än hur mycket.’
 • Det är viktigt att du kan reflektera, komma med egna tankar och åsikter. Detta gäller både muntligt och skriftligt.
 • Tänk på källor! Det räcker inte bara att skriva något när det kommer till arbeten eller presentationer, du måste också kunna redovisa olika källor. Tänk också på att olika källor är olika bra och av olika orsaker. Det är alltså viktigt att du försöker fundera kring varför vissa källor är bättre eller sämre.

För dig som ligger på C-B

Precis som för alla andra så är det viktigaste att du är aktiv på lektionerna, detta även muntligt.

Är du på denna nivå så har du koll på fakta och kan även använda den på flera sätt. För att du ska kunna utvecklas vidare så tänk på följande saker:

 • När du förklarar saker, tänk på att använda flera olika exempel när det går. Ibland går det att ställa exempel mot varandra och förklara varför det ena är viktigare än det andra.
 • Tänk på att den högsta betygsnivå kräver att du kan resonera i flera led, inte bara ett eller två och att du kan jämföra dessa led med varandra, eller koppla ihop dem. Du måste alltså också kunna se saker ur flera perspektiv.
 • Försök att inte vara för kortfattad. Ska du exempelvis kunna förklara orsaker och konsekvenser av en händelse så behöver du ibland lite utrymme. Tänk bara på att det inte får bli onödig text. Varje gång du lägger till mer text, fråga dig om det gör din text eller uppgift bättre och vad det tillför.
 • Kom med egna kommentarer, tankar, åsikter. Reflektera och dela med dig av vad du tänker och tycker.
 • Tänk på källor! När du skriver ett arbete eller liknande behöver du inte bara ange källor utan du behöver också vara källkritisk genom att kunna diskutera källors trovärdighet och jämföra olika källor med varandra t.ex. genom resonemang om vinkling eller vem som ligger bakom en källa. Tänk också på att använda källkritiska begrepp.

För dig som ligger på A

Om du ligger på A i betyg har du koll på vad som krävs i form av faktakunskaper, resonemang och analyser. Det gäller att fortsätta vara ambitiös och noggrann. Kanske har vi inte hunnit testa alla kunskapskrav, se då till att du har koll på det som återstår!

Fundera på om du kan fortsätta utveckla såväl muntliga som skriftliga resonemang eller få fler utmaningar.

Tänk på att det alltid går att få fördjupnings- eller extrauppgifter som kan ta dig vidare.

Download PDF