Första världskriget

I arbetsområdet Första världskriget tar vi upp de bakomliggande orsakerna till att det utbryter ett världskrig, kopplat till 1800-talets och det tidiga 1900-talets imperialism, nationalism, industrialisering och allianssystem. Fokus ligger på utvecklingslinjerna. Varför uppstod ett krig? Hur förlöpte det och vad blev konsekvenserna?
Området behandlar också framväxten av de europeiska demokratierna, såväl i Sverige som i andra delar av Europa och kampen för rösträtt som sker parallellt med kriget.
Vi kommer också arbeta med historiska källor vad de säger och hur de ska tolkas. Även användning av historiska begrepp relevanta för arbetsområdet är en del. Vi kommer också arbeta med historiska källor, vad de säger och hur de ska tolkas.

Första världskrigets bakgrund och orsaker

2015-01-13 13:21:09

Quiz/Reflektion – Första världskrigets orsaker

Material:

 • SO-Direkt Historia 3 s. 12-21
 • Analysmall
 • Instuderingsuppgifter

Begrepp:

Innan lektionen skriver du en förklaring av följande:

 • Nationalism
 • Imperialism
 • Kapprustning
 • Industrialisering
 • Allianssystem
 • Wienkongressen
 • Arbetarrörelsen
 • Massproduktion
 • Nationalstat
 • Kap-Kario-förbindelsen
 • Skotten i Sarajevo
Download PDF
Read more... 0 comments

Första världskrigets förlopp

2015-01-13 23:51:14

Quiz – Första världskrigets förlopp

Material:

 • SO-Direkt s. 22-33
 • Analysmall
 • Instuderingsuppgifter

Begrepp:

Innan lektionen skriver du en förklaring av följande:

 • Skotten i Sarajevo
 • Svarta veckan
 • Mobilisering
 • Schlieffenplanen
 • Skyttegravskrig
 • Oinskränkt ubåtskrig
 • Revolution
 • Krigsskadestånd
 • Ovillkorlig kapitulation
Download PDF
Read more... 0 comments

Första världskrigets konsekvenser

2015-01-18 18:22:37

Quiz – Första världskrigets konsekvenser

Begrepp:

Innan lektionen skriver du en förklaring av följande:

 • Nationernas Förbund.
 • Spanska sjukan
 • Kommunism
 • Fascism
 • Nazism
Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF