Tidigmodern tid


Lektionsmoment:


Tiden efter det som vi kallar medeltid har i modern historieskrivning ofta kommit att kallas tidigmodern tid eller den nya tiden. Uppfattningen om att tiden skulle vara ny har byggt på tanken om att den, med sina upptäcktsfärder, nya tankar och vetenskapliga genombrott kom att vara en ny tid i förhållande till medeltiden som ansågs mörk och outvecklad. Under denna period uppstår flera av de uppfattningar vi idag har om medeltiden, däribland att medeltidens människor skulle trott att jorden var platt.

Typiskt för tidsperioden är inledningen till våra dagars världshandel, upptäcktsfärder, kolonisation, ökad kungamakt och nya idéer om vetenskap och religion. Perioden kan sägas inledas med upptäckten av Amerika 1492 och avslutas med det amerikanska frihetskriget 1772.

 


 

De europeiska upptäcktsfärderna

2015-05-17 19:48:05

Quiz – Tidigmodern tid

Efter du sett filmerna och gjort quizet:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik s. 47 och 60-64 (och om du vill SO-rummet)
  1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg?
 2. Läs Läs i Utkik s. 65.
   1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg?
 3. Skapa ett dokument i Drive som du delar med mig. Svara på frågorna nedan.
  1. När inleds och avslutas perioden?
  2. Vilka händelser markerar början och slutet?
  3. Förklara upptäcktsfärderna i tre meningar.
  4. När inleds reformationen?
  5. Förklara reformationen i tre meningar.
  6. Vilka var:
   • Christofer Columbus
   • Bartolomeu Diaz
   • Drottning Isabella
   • Fernando Magellan
   • Amerigo Vespucci
   • Hernan Cortez
   • Montezuma
   • Franciso Pizarro
  7. Varför var Columbus manskap rädda under resan över Atlanten?
  8. I många läroböcker står det att medeltidens människor trodde att jorden var platt. Detta är fel. Varför tror du denna missuppfattning är vanlig?
  9. Varför talas det spanska i Mexico, franska i Canada, Portugisiska i Brasilien och Engelska i USA? Använd en historisk kartbok till din hjälp.

Viktiga begrepp och personer (quizlet):

 • Tidigmodern tid
 • Upptäcktsfärd
 • Västindien
 • Christoffer Columbus
 • Drottning Isabella
 • Inka
 • Azteker
 • Fernando Magellan
 • Amerigo Vespucci
 • Hernan Cortez
 • Blomsterkrig
 • Conquistador
 • ”den stora döden”
 • Henrik Sjöfararen
 • människooffer
 • Nya Sverige
 • Bartolomeu Diaz
 • Montezuma
 • Franciso Pizarro

Mål:

 • Du kan placera epoken Tidigmodern tid på en tidslinje.
 • Du kan placera ut Columbus resa, Magellans världsomsegling och Cortez ankomst till Mexico på en tidslinje.
 • Du känner till varför de olika upptäcktsfärderna inleddes.
 • Du känner till hur européerna behandlade indianerna.
 • Du känner till några varor som fördes till Europa från Amerika.
 • Du vet vilka de viktiga personerna var och vad de gjorde.
 • Du känner till de viktiga begreppen och kan använda dem i ett sammanhang.

Om du hinner:

 1. Jobba med Repetition och reflektion från s. 71 i Utkik.
 2. Använd en historisk atlas och jämför handelskartor för antiken, medeltiden och tidigmodern tid och ta reda på:
  • Vad handlade man med under de olika epokerna?
  • Mellan vilka områden handlade man under de olika epokerna?
  • Vilka likheter och skillnader mellan perioderna ser du?
Download PDF
Read more... 0 comments

Myten om den platta jorden

2015-09-20 11:43:49

I många läroböcker kan man läsa att medeltidens människor trodde att jorden var platt. Inte helt sällan brukar det gå att läsa att Columbus spräckte myten genom att segla västerut till det han trodde var Kina. I de mest fantasifulla skildringarna brukar idén att Columbus sjömän var livrädda för att segla över kanten, något som med all säkerhet är ett påhitt. Columbus sjömän var mycket riktigt rädda under resans gång, men snarare därför att de var rädda att maten skulle ta slut då resan tog längre tid än beräknat.

Det är förvisso sant att det fanns förespråkare för att jorden skulle vara platt, men dessa var sannolikt mycket isolerade och hade ingen direkt påverkan på de allmänna uppfattningarna. Att jorden var rund var på 1400-talet en fullständigt accepterad tanke bland såväl lärda som sjömän (och av reseskildringar att döma gällde detta även vanligt folk), något man vetat sedan 200-talet f.v.t. då Erathostenes bestämde jordens omkrets (med förbluffande exakt precision). Det som varit den verkliga tvistefrågan har istället varit hur stor omkretsen varit. När Columbus seglade västerut hade han kraftigt underskattat omkretsen, till skillnad från Erathostenes.

Idén om att medeltidens människor skulle haft uppfattningen härstammar från en roman där en påhittad debatt om detta gestaltas. Denna nidbild fungerar sannolikt som ett sätt att framställa medeltidens människor som okunniga, obildade och vidskepliga till skillnad från den nya tidens människor där vetenskap (läs mer om Upplysningen) och bildning var viktiga ideal.

Källor:

https://enhistorikersbetraktelser.wordpress.com/2011/03/25/myten-om-att-folk-trodde-jorden-var-platt-pa-medeltiden/

http://fof.se/tidning/2005/5/nar-jorden-blev-platt

http://www.faktoider.nu/platt.html

http://www.svd.se/trodde-folk-att-jorden-var-platt

Download PDF
Read more... 0 comments

Triangelhandeln

2015-09-21 22:19:32

Quiz: Triangelhandeln

Efter du sett filmen och gjort quizet:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik s.  s. 67 – 69.
 2. Gör uppgifterna:
  1. Ordkunskap och Kommer du ihåg? s. 68. 
  2. Använd en historisk kartbok och ta reda på:
   • Vilka områden som koloniserades av Portugal, Spanien, Frankrike, England och Nederländerna.
   • Vilka år upptäcktsresorna genomfördes av Diaz, Columbus, Diaz, Vespucci, Cortez, Magellan, Pizarro
   • Vilka nya varor som kom till Europa på grund av den ökande världshandeln.
 3. Gör testet på området. Har du mer än 75% går du vidare till nästa område. Annars repeterar du.

Mål:

 • Du känner till de olika europeiska kolonialmakterna och vilka områden de koloniserade.
 • Du känner till de europeiska upptäcktsfärderna.
 • Du känner till några av de nya varor som kom till Europa som en följd av ökad världshandel.
 • Du vet vad Triangelhandeln var och konsekvenser av den.
 • Du känner till Nya Sverige. 
 • Du vet vad Sjuårskriget var och känner till någon konsekvens av det.
 • Du vet vad Svenska ostindiska kompaniet handlade med och dess handelsområde.

Om du hinner:

 1. Använd en historisk atlas och jämför handelskartor för antiken, medeltiden och tidigmodern tid och ta reda på:
  • Vad handlade man med under de olika epokerna?
  • Mellan vilka områden handlade man under de olika epokerna?
  • Vilka likheter och skillnader mellan perioderna ser du?
Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF